IJaji Zacharia Mohammed Yacoob

IJaji Zacharia Mohammed Yacoobazalwa ngomhlaka-3 Mashi 1948, waba yimpumputhe ezinyangeni eziyi-16 ngenxa ye-meningitis. Ufundele ezomthetho e-University of Durban-Westville (manje eseyenziwe eNyuvesi yaKwaZulu-Natali) futhi wabizelwa kulelo bhawa njengommeli wophiko lwe-Natal Provincial Division of the Supreme Court ngoMashi 1972. Ubephethe izikhundla eziningi ezikhungweni ezehlukene eminyakeni edlule, kwathi ngoFebhuwari 1998 wajoyina iNkantolo Yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Ephikisana nolaka nobandlululo, … Read more

Umlando kaKhuzimpi ‘Mdaka’ Shezi

Mhla zingu 9 March 2011 sibenengxoxo noMnumzane Elphas Mdingiswa Shezi owazalwa ngomhlaka 1 July 1966 ongumfowabo wokugcina ezinganeni zikaMaMgwaba Shezi ozala uKhuzimpi. UKhuzimpi Raphael Shezi wazalelwa endaweni yaseMzinto esigodini saseMthethacala kwaMbiyane. Igama ayaziwa noma ebizwa ngalo izinsizwa uMdaka. Wazalwa mhlaka 9 kuNtulikazi ngonyaka ka1958. Uyise kwakunguLanga Shezi unina kunguAgnes Lali Mgwaba, babusiswa ngezingane eziyi 13. Kungabafana … Read more

John Langalibalele Dube

John Langalibalele Dube Grave of John Dube at Ohlange Contents 1 Introduction 2 Early education 3 Dube the young missionary 4 Extended studies 5 Ohlange Institute 6 Ilanga lase Natal Introduction John Langalibalele Dube (1871 – 1946) was a South African essayist, philosopher, educator, politician, publisher, editor, novelist and poet. He was the founding president … Read more

Grey Street Shops in Durban

Contents 1 Grey Street: The landmark of culture in Durban 2 Popular places in Grey Street 3 Grey Street Mosque 4 IsiZulu Summary – Izitolo ezitholakala kuGrey Street eThekwini 5 Izindawo ezabanedumela 6 Indlu yokukhonzela amaSulumane  Grey Street: The landmark of culture in Durban Durban holds a treasure of cultural and architectural landmarks that shows … Read more