UVivian Reddy

Ngo-R500 neveni kuphela, u-Vivian Reddy wasungula i-Edison Power eminyakeni engu-30 eyedlule. Namuhla isikhule yaba yinkampani enkulu kunazo zonke ekufakweni kukagesi omnyama eNingizimu Afrika. U-Vivian Reddy owazalwa uVathasallum Reddy uyindodana kathisha futhi unguthunjana ezinganeni eziyisishiyagalolunye. Wakhethwa njengommeleli wokuqala weNingizimu Afrika kwiBoy Scouts Jamboree eJapan. Kulapho ahlangana khona nogqozi u-Neil Armstrong. Wazalelwa eThekwini, usungule umbuso wamabhizinisi onezintshisekelo … Read more

Umlando weMenzi High School, Elokishini Umlazi, eThekwini KwaZulu Natali

Okuquketwhe Injongo Inhloso ngqangi Isingeniso Umlando weMenzi High School I-Eminent yothisha eMenzi High Ababefunda khona Kudala Abenza Kahle Empilweni Umlando wababala (schoolgrounds) nababhilidi esikole Umlando wezemidlalo Injongo Ukuthuthukisa abafundi abazokwazi ukubhekana nezinselelo Zempilo (ukuzethemba) futhi bakwazi ukwenza izinqumo ezifanele empilweni. Inhloso ngqangi Ukukhiqiza abafundi abazokwazi ukwenza izinqumo ezifanele ngokwamandla abo ngempilo abazoyiphila.Ukwakha izindlela zokufundisa ezifanele … Read more

Umlando waseNanda

Ngeminyaka yama-1830, iNatali yayinesikhashana i-Boer Republic ebizwa ngeNatalia. Amabhunu amaningana azitholela amapulazi okubalwa neNanda. Lezi zashiywa kakhulu indiva ngenkathi amaNgisi ethatha iNatal ngo-1843 futhi bawela ezandleni zama-land speculator. Ngasekupheleni kwekhulu leminyaka, amaKristu amaningi acebile avela emishini yaseNanda kubandakanya iDubes neGumedes, bathenga umhlaba kuma-speculator. Iningi labalimi baseNdiya ababengazibekile phansi nabo bathenga umhlaba lapha. Kuze kwaba ngu-1920, … Read more

No longer at This Address – the renaming of Durban’s streets

In early 2007 the African National Congress majority within the eThekwini Municipality approved a street renaming process that resulted in the renaming of over 100 prominent streets after various individuals who fought against the colonial and apartheid regimes. The process led to an unprecedented degree of public attention and debate. Among the first name changes … Read more

Theo Bophela

Mr. Theo Bophela, Legendary Jazz musician was born on March 15, 1931 in Estcourt (Esiphangweni). His mother died when he was only 2 years old, and his father passed away five years later, leaving him as an orphan to be raised by his grandmother in Cator Manor. His first exposure to music was in church … Read more

UTheo Bophela

UMnumzane Theo Bophela wazalwa ngoMashi 15, 1931 e-Estcourt (Esiphangweni). Umama wakhe washona eneminyaka emibili kuphela, kanti ubaba wakhe wadlula emhlabeni ngemuva kweminyaka emihlanu, wamshiya eyintandane ukuba akhuliswe ugogo wakhe e-Cator Manor. Ukuvezwa kwakhe okokuqala emculweni wayesesontweni ngenkathi esahlala nabazali bakhe. Wayecwile ezinhlotsheni ezahlukahlukene zomculo kusukela esemncane kakhulu. Uthando lukaBophela ngomculo wezintambo ngokujwayelekile kumholele ekutheni afunde … Read more