I-Adams College

Okuqukethwe Ibhodi laseMelika leMishini Ukusungulwa kwe kolishi i-Adams College Abake bafunda kulesikole IBantu Education Act ka-1953 Ibhodi laseMelika leMishini UDkt Newton Adams wekolishi I Adams, ngaphansi kwe-American Board of Missions, wasungula isikole ngasemfuleni e-Amanzimtoti eningizimu yeTheku, esigcine sesaziwa nge-Adams College. U-RK Myeza, owake waba ngumfundi wase-Adams College futhi ongusomlando owayekhona I Adams isungulwa wabhala wathi: … Read more

UMandla Langa

UMandla Langa uyimbongi yaseNingizimu Afrika, umbhali wezindaba ezimfushane futhi ungumbhali wamanoveli. Wazalelwa e-Stanger ngo-1950, wakhulela KwaMashu, eThekwini. Ufundele i-Bachelor of Arts e-University of Fort Hare. Ngo-1980 wawina umncintiswano wezindaba ze-Drum othi ‘The Dead Men Who Lost Bones’ futhi ngo-1991 wanikezwa i-Arts Council of Great Britain Bursary ngokubhala ngobuciko, owokuqala owomuntu waseNingizimu Afrika. Ngo-1974, wabamba iqhaza … Read more

Jackie Branfield

Long-term campaigner Jackie Branfield was born in Bulawayo, Zimbabwe in 1952 and has often been described as a ‘maverick crusader’. Her ‘life’s work’ began 20 years ago at the church youth group when youngsters started approaching her for help with personal problems. Working mainly with her own common sense in the beginning, she started amassing … Read more

UMaskandi

Umculo kaMaskandi udumile futhi uthandwa kakhulu eNingizimu Afrika, ikakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lo mculo unomlando omkhulu ekungcebelekeni, ekuxoxeni ngezinto ezithinta abantu, kanti nokuqhuba usikompilo lwabantu base-Afrika, ikakhulukazi labo besizwe samaZulu. Zithanda ukubaningana izikhondlakhondla zomculo ezihleli endaweni ephakeme yomlando waseNingizimu Afrika wezobuciko ezazicula wona lo mculo kaMaskandi. Lapha kubalwa oBhekumuzi Luthuli, oMfaz’Omnyama noBusi Mhlongo. Izindaba ezimnandi ukuthi … Read more

Ranjith Kally

Internationally acclaimed, Durban-born photographer Ranjith Kally, has documented some of the key people and events involved in South Africa’s struggle for democracy. His pictures, dating back over 60 years, give us a glimpse into the tensions of the past, of the events that shaped our future. Kally’s first camera, a humble Kodak Postcard, purchased for … Read more

IZulu Love Letter

Labo abahambele eNingizimu Afrika futhi bachitha esinye isikhathi sabo esiFundazweni saKwaZulu Natali, kungenzeka babone eminye yemihlobiso yobuhlalu enemibala eyenziwe ngabantu bakwaZulu. Ubuhlalu buthengiswa ezitolo eziningi esifundeni nasezikhungweni ezinkulu ezweni lonke, lapho ezinye zalezi zinhlayiya zobuhlalu zinikezwe njengabazingeli bezikhumbuzo njenge- “Zulu Love Letters”. Kubalulekile ukubona noma ukwazi ukubaluleka kwangempela kobuhlalu bendabuko besiZulu, noma kunjalo, umuntu kufanele … Read more