Umlando weVictorian Railway Station “Workshop”

ISteshi sikajantshi sisuka ngeminyaka yama-1890s, emuva kokuba uhulumeni wakwaZulu (Natal Government Railways) wezitimela abona ukwenyuka kokuhweba endaweni yaseThekwini wabe eseqhamuka nombolo wokwakhiwa kuka jantshi wezitimela. Kulesiteshi kunesakhiwo esino veranda esinakhiwe ngezitini ezinombala ongathi uphuzi ngaphandle sibaluleke kakhulu, ingakho ngo-1979 Agasti 10 saqokwa njenge sinye sezakhiwo ezibalulekile eNingizimu Afrika ngokuqokwa njenge “National Monument” ngaphansi komthetho we … Read more

Amaqhawe aseMlazi-Sandile Zungu

Ilokishi laseMlazi ngelinye lama lokishi amakhulu eNingizimu Afrika, kahle kahle nje uMlazi ilokishi lesibili ngobukhulu kulelizwe lilandela ngemuva ilokishi iSouth Western Township (SOWETO) ngobukhulu. Ingakho ke nje kungamangazi ukuthi inabantu abaningi abadume eNingizimu Afrika ngokuhlukahlukana kwemisebenzi yabo kanye namagalelo abo. Kulokhu ke sethula usomabhizinisi ophinde abe ngumholi ezinkampanini ezahlukene uMnumnzane Sandile Zungu ongumphathi weqembu lamaZulu. … Read more

No Longer at This Address – From Durban lCC to Albert Luthuli lCC

Durban’s International Convention Centre has been extremely successful since its inception, helping to make Durban one of the conferencing capitals of the South. The ICC has played host to a variety of events and conferences including the Non-Aligned Movement and the World Conference on Racism. The ICC has recently been expanded, and now includes a … Read more

USolwazi Rodney Harber

USolwazi Rodney Harber wazalelwa eMgungundlovu ngo-1940. Wafika eThekwini ukuzoqedela iziqu zakhe ze-Bachelor of Architecture e-University of Natal ngo-1965. Kwathi ngemuva kweminyaka emihlanu esebenza wafundisa khona iminyaka engamashumi amathathu nesithupha ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi njengo-Profesa in the School of Architecture, Planning and Housing ufundise kuyo yomithathu imikhakha. Ubuye wafundisa e-TU Darmstadt nase-Durban University of Technology (DUT). Ngo-1969 … Read more

UVelisiwe Mary Mkhwanazi

Iphayona kusukela ekuqaleni, uVelisiwe Mary Mkhwanazi, wazama ukubhekana nezimo waphonsela inselelo yengcindezelo eyayikhona. Wazalwa ngonyaka ka-1932, emaphandleni aseMbongolwane, KwaZulu-Natal, uVelisiwe waqeda izifundo zakhe zamabanga aphansi kalula futhi wadlulela esikoleni samabanga aphakeme, okuyivelakancane ngesikhathi lapho imfundo ejwayelekile yesibili yathathwa njenge yanele. Ngo-1960 wathuthela eThekwini. Kulapha, emsebenzini wakhe omusha, lapho abona khona amandla obushoshovu. Engathokozile ngomatilasi abolile … Read more

IVictorian Railway Station

Izakhiwo eziningi zasedolobheni laseThekwini zinomlando omningi, ikakhulukazi izakhiwo ezindala, ngoba phela izona eziwumongo wedolobha, ukusungulwa kwalo kanye nokuthuthuka kwalo. Kubalulekile ke ukuthi sihlale sihlale sibuye siwuvuse umlando wezakhiwo zakuleli dolobha khona nentsha izokwazi iphinde iqonde ngokubaluleka kwezakhiwo ezithile edolobheni. Sisekuwo umlando wase workshop “Victorian Railway Station”. Lendawo manje isihluke kakhulu kunesikhathi eyakhiwa ngaso. Okokuqala nje … Read more