Muzomusha Lameck Chamane

Sensei Muzomusha Lameck Chamane was born in Durban in 1941. Chamane began practicing karate in 1966 at the age of 25, he had little faith in the use of violent weapons for defense and saw potential in the art form to benefit his community. In 1968, he began training under Mr. L. T. Zungu. When … Read more

UMac Maharaj

USathyandranath Ragunanan ‘Mac’ Maharaj waqala umsebenzi wakhe wezepolitiki njengomfundi eThekwini ngo-1953 ngesikhathi esebenza ezindaweni eziningi zemisebenzi elwa nobandlululo. Ngo-1964 waboshwa, wathweswa icala lokucekela phansi icala elalibizwa nge- “little Rivonia Trial”. Ngesikhathi sokuqulwa kwecala lakhe, wahlushwa kakhulu, kepha wayenamandla okubhekana nobuhlungu emzimbeni nokuhlala kahle engqondweni. Waziwa ngaleso sikhathi njengomunye wamadoda ahlukumezeka kakhulu eNingizimu Afrika.. Wakhishwa ngo-1976 … Read more

IBurfee: ISweetmeat Yamandiya

IBurfee iyinyama emnandi yaseNdiya noma i-pudding yobisi ecebile futhi ewuju. Yenziwa ngesikhathi semikhosi engcwele efana no-Diwali ne-Ramadaan futhi isetshenziswa njengomnikelo phakathi nemikhuleko. Kukhona nezindlela ezihlukahlukene zokuyenza. IBurfee nayo ingathengwa ezitolo ezisendaweni zamaNdiya. Okuqukethwe Izithako Indlela yokwenza Isitebhu 1 Isitebhu 2 Isitebhu 3 Izithako 1 ithini le-Nespray (ubisi oluwuphawoda) (500g) 2 ithini le-nestle cream (155g * … Read more

Joseph Shabalala

Joseph Shabalala, born Bhekizizwe Joseph Siphatimandla Mxoveni Mshengu Bigboy Shabalala in Ladysmith, KwaZulu-Natal, is the founder and musical director of the South African choral group Ladysmith Black Mambazo. Shabalala’s musical career began with his move from Ladysmith to Durban. After a short stint with the Durban Choir, he joined an isicathamiya group, ‘The Highlanders’, led … Read more

Indlela yokwenza usamoosa

USamoosa ukudla okudumile okuthandwa ngamaNdiya, izizukulwane ngezizukulwane. Uhlanganisa uflawa kanye nesishebo osithandayo. Senziwa ngezikhathi zemicimbi noma zemithandazo ethile noma emishadweni. Nangesikhathi sikaDiwali kuyenziwa lokudlula. Uyatholakala nasezindaweni zokudayisa ezahlukene zaMaNdiya. Lokudla kulula ukukwenza futhi kwakunika amandla aMaNdiya ayesebenza emasimini ngezikhathi zakudala. USamoosa owejwayelekile owenyama egayiwe yenkomo, owethini likafishi noma amazambane. Izinto zokwenza owenkukhu U-500g wenkukhu egayiwe … Read more

INala Pottery Dynasty

Nakuba esikhathini samanje uke ubone izinkamba zenziwa ngamadoda, ngokwesiko ukwenza ukwenza izinkamba okwabesifazane, abangagcini nje ngokwenza izitsha zobumba, kodwa futhi yibo abagaya umqombothi ongena ezimbizeni. Nakuba izimbiza zesiZulu zisebenza futhi zihlobisa, awesifazane womndeni wakwaNala sebekubeke kwelinye izinga ukwenza izinkamba, bakhiqiza lokho okungachazwa njengomisebenzi wobuciko wangempela! Okuhlanganisa izizukulwane ezintathu zabakha izinkamba zesiZulu, izitsha zobumba ezibunjwe kahle … Read more