Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme
I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250!

Ulwazi Programme Survey
The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read about. Please let us know by completing this survey (CLICK HERE) and stand a chance to win R250 airtime!

Continue Reading
uZoliswa Mchunu, phakathi nendawo kanye nabakhaphi bakhe ngosuku lomemulo

Umemulo kaZoliswa Mchunu

Sesike saloba kaningana ngentokazi yakwaMchunu ethanda usiko, uMichelle kule-website. Kuloku le ntokazi isichicelele ngezithombe nangama-video yomemulo eyenzelwe abazali bayo, beyibonga ngokuthi igcine ubuntombi bayo yaze yaphuma eminyakeni yobusha. Ngike sengithatha ithuba, ngabuza imibuzo ngenhloso yokuqonda kabanzi usuku lwayo ukuze ngishicelele lapha, kufunde nabanye, bathole ulwazi. Nalu uhlelo lwe ngxoxo yethu. Ngicela usiphe ulwazi kabanzi ngokuthi […]

Continue Reading
The late sangoma, Khekheke, with a black mamba in his mouth and a python around his neck

The Power of Izinyoka

The jury seems to be out when it comes to people’s perception of snakes, or izinyoka. It seems that in some cases the snake is revered as a link to the ancestors, and in others its presence is considered a bad omen, but it in all instances, there’s a definite respect associated with snakes. In […]

Continue Reading
Bar graph and pie chart showing South Africa's languages, according to the 2011 census

Under Threat of Extinction

Last week we wrote about attempts that are being made to promote indigenous languages in South Africa, so this week we thought we would take a more in-depth look at some of the reasons that isiZulu, and other African languages, are under threat. An article published a few years ago on Afropolitan.co.za provides great insight […]

Continue Reading
A scene from the opera, uZiyankomo

Zulu History Inspiring the Classics!

One wouldn’t normally associate classical music with the history of the Zulu monarchy, but the Zulu royal families (like any kingdom anywhere in the world), are full of dramatic tales that make for the perfect inspiration for a classical composer. Or at least that’s what Durban-based, Warren Bessey, seems to think! Bessey has taken the […]

Continue Reading

Supporting Phansi’s Africademy

A few weeks back SAFM had a really interesting discussion with Paul Mikula, architect and managing trustee of the Phansi Museum in Glenwood. Mikula’s passion for the ubuntuART Museum that’s housed in Roberts House, the building that accommodates Phansi, is infectious. Mikula spoke about everything from the changing of their address from Frere Road to Esther Roberts, and […]

Continue Reading

Uthando

Uthando luyimvelo. Uthando luyamangaza. Uthando luyabekezela. Uthando luhle futhi lulungile luze lukhuthazwe incwadi engcwele. Ukushodelwa wuthando kuvame ukuba nomthelela omubi empilweni yomuntu. Lokhu kusicacela imihla nemihla. Iqhawe laseNingizimu Afrika uNelson Mandela naye waze waphimisa wathi uthando lufika kalula enhliziyweni yomuntu. Asivume ukuthi uthando lumelwe wukugujwa nokunakekelwa. Ngale misho, ngethula inkondlo ka-Anele Buthelezi waseHammarsdale, lapho khona […]

Continue Reading