Umlando kaNcheleni Lizzy Sibiya – Isishoshovu somphakathi waseCongo, Inanda

Umlando Sixoxisane noKhindi Nelisiwe Sibiya oyingane kaMkhokheli Nchelani Lizzie Sibiya. Wayaziwa ngokuthi uMkhokheli. Wazalelwa endaweni yaseKranskop esigodini saseMabovini ngonyaka ka 1930 wakhulela khona, wagana wathola izingane iziyisithupha, ezine zazo zesashona. UNelisiwe uyingane yokugcina. Ngemuva kokudlula emhlabeni kukamyeni kaNcheleni Lizzie Sibiya wabona ukuthi akafudukele edolobheni laseThekwini ukuze akwazi ukusebenza ondle izingane zakhe. Wafikela endaweni yaKwa Mashu … Read more

AWG Champion

Youth Allison Wessels George Champion was born the 4th December 1893 at Sans Souci School, Lower Tugela, Natal. His father whose native surname was Patiya Mhlongo, had been adopted by an American Board Missionary and given the surname of Champion. The young Champion attended school at Amanzimtoti Training Institute, where he became known as a … Read more

Josiah Gumede

Josiah Gumede, 4th President of the ANC Contents 1 Early Years 2 South African War Years 1899-1902 3 Political Career 4 The Brussels Congress 1927 5 Presidency of the ANC Early Years An early photograph of Josiah GumedeJosiah Tshangana Gumede was born on 9 October 1867 in the village of Fort Beaufort, Eastern Cape. After … Read more

Durban Living Legend – Kumi Naidoo

Kumara ‘Kumi’ Naidoo was born in Durban in 1965. Kumi Naidoo’s political activism began at the age of 15 years. In 1981, he was expelled from school for protesting against apartheid. Kumi was constantly harassed by the police. In 1986, the Apartheid Regime declared a state of emergency. Kumi was arrested and charged for violating … Read more