Umlando weMpumalanga College of Education

IMpumalanga College of Education yakhiwe endaweni yaseMpumalanga Township maphakathi noMgungundlovu nedolobha leTheku. Ikolishi lasungulwa ngonyaka ka1975 lavulwa ngokusemthethweni ngonyaka ka1982 Agasti 21. Umuntu owavula ikolishi uDokotela OD Dlomo owayenguNgqongqoshe wezeMfundo namaSiko KwaZulu ngalesosikhathi. Umphathi wokuqala wekolishi kwabanguMnumzane J Khoza walandelwa uMnumzane D Sibisi noJM Hadebe babebambile kwaze kwaphatha uMnumzane Motaung yena wayenguDokotela wezeMfundo walandelwa nguDokotela SM Nzama kwagcina … Read more

Umlando Wesonto LaseMaromeni, Enanda

Ngibe nengxoxo noSister Nomathemba Msibi owazalelwa endaweni yase Mnambithi (Ladysmith), owazalwa ngonyaka ka 1956 August 8. Ungixoxele ngomlando wesonto laseMaromeni, eNanda. Isonto laseMaromeni lavulwa ngonyaka ka 1925. Lakhiwa ngama Convent Missionaries ase France. Alakha lelisonto ngoba bethi abantu babehlupheka kakhulu bengakwazi ukuthi bazakhele isonto labo. Nohulumeni wakulelizwe wathi isonto laseMaromeni akasafuni ukuthi lixhaswe ngamazwe angaphandle. … Read more

John Langalibalele Dube

John Langalibalele Dube Grave of John Dube at Ohlange Contents 1 Introduction 2 Early education 3 Dube the young missionary 4 Extended studies 5 Ohlange Institute 6 Ilanga lase Natal Introduction John Langalibalele Dube (1871 – 1946) was a South African essayist, philosopher, educator, politician, publisher, editor, novelist and poet. He was the founding president … Read more

History of Saint Anthony Indian School in Durban

When the Indian indentured labourers were discharged from their contracts, they faced a challenge of acceptance in their communities and many chose to remain in Durban. They were not regarded as white or part of the black community. They were faced with the challenge of creating their own culture and community amongst poverty and restricted … Read more

Dumisani Zondi – Educationist from Inanda

Contents 1 Baba Zondi2 Education3 Career4 The Beginning of the Seminary5 The Supporters of the School6 Interview with Mwelela Cele7 Sources Baba ZondiDumisani Cecil Zondi, former teacher, librarian, archivist and principal at Inanda Seminary, Baba Zondi at the age of 82 in 2010 was born on 4 November 1928 in the then rural area of Wasbank, kwaZulu-Natal. Also a … Read more