ULauretta Ngcobo

U-Lauretta Ngcobo, umbhali aphunde abe isishoshovu, wazalelwa eXobho ngo-1931, wachitha iminyaka yakhe yobudala yobudala eNingizimu Afrika waze waphoqeleka ukuba adingiswe. Wafunda e-Fort Hare University futhi wayaziwa njengomlobi kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-1950, yize umsebenzi wakhe wawushicilelwa kuphela ngeminyaka yama-80s kanye nama-90s. Wayeyisikhulumi esikhuthazayo ngesikhathi semashi yabesifazane yokulwa namaphasi yango-1956 eyayibanjelwe ezweni lonke, ngenkathi iculwa iculo elithi … Read more

UJoel “Fire” Faya

Isihlabani sebhola esizalwa ethekwini uJoel “Fire” Faya kwaba igama laso elidumile kulo mkhakha. Waduma ngesikhathi esadlalela AmaZulu Football Club phakathi kuka-1978 no-1992. Igama lakhe langempela nguJoel Mfanafuthi Fire futhi isibongo sakhe asidumile esizweni sakwaZulu kodwa uJoel ukusho ngokuziqhenya ukuthi umama wakhe ungowokudabuka KwaMaphumulo noyise wase-Endwedwe. Wayekusho kugcwale umlomo athi, “Mina nginguMadlanduna okusho ukuthi ngiyisihlobo sakwaLuthuli.” … Read more

UKhulekani Reginald Myeza

Iminyaka engaphezu kwengu-50, ebunzimeni bobandlululo, uKhulekani Reginald Myeza ephikelele ekuqhubekeni nentshisekelo yakhe yokwenza ngcono imfundo yabantu abamnyama. Ukuzibandakanya kwezepolitiki ngeminyaka yama-1950 kwakusho ukuthi uMyeza waphoqeleka ukuthi amise umsebenzi wakhe wokufundisa eNingizimu Afrika. Wafuna izikhundla e-Basutholand kwathi kamuva, eSwazini. Wathuthukisa iziqu zakhe zokufundisa ethola amadiploma ahlukahlukene aseNyuvesi, futhi ngokuhamba kwesikhathi wavunyelwa yimifundaze nobudlelwano wazuza ezinye iziqu … Read more

Khulekani Reginald Myeza

For over 50 years, through the hardships of apartheid, Khulekani Reginald Myeza has relentlessly pursued his passion for the improvement of black education. Being politically active in the 1950s meant Myeza was forced to suspend his teaching career in South Africa. He sought posts in Basutholand and later, Swaziland. He furthered his teaching qualifications receiving … Read more

UThandi Ngonelo

UThandi Ngonelo uyi-Living Legend ngokusiza abantu uhambela zonke izindawo KwaZulu Natali ekhuluma futhi egqugquzela abafundi baka-Grade 12 ezikoleni ezingaphezu kwekhulu. Njengomakhi womphakathi unesifiso sokubheka izingane ezihlala emgwaqweni ngokwenza izinhlelo ezibhekene nokuvuselelwa kwazo, izimo zokuphila kanye nokwenza ngcono ukuzethemba kwazo. Unikele ngempilo yakhe ngokungenabugovu ekuthuthukiseni abanye futhi ngomsebenzi wakhe wokusiza unqobe izindondo eziningi. Ungumbhali wencwadi ethi … Read more