IJaji Zacharia Mohammed Yacoob

IJaji Zacharia Mohammed Yacoobazalwa ngomhlaka-3 Mashi 1948, waba yimpumputhe ezinyangeni eziyi-16 ngenxa ye-meningitis. Ufundele ezomthetho e-University of Durban-Westville (manje eseyenziwe eNyuvesi yaKwaZulu-Natali) futhi wabizelwa kulelo bhawa njengommeli wophiko lwe-Natal Provincial Division of the Supreme Court ngoMashi 1972.

Ubephethe izikhundla eziningi ezikhungweni ezehlukene eminyakeni edlule, kwathi ngoFebhuwari 1998 wajoyina iNkantolo Yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Ephikisana nolaka nobandlululo, iJaji Yacoob wayeyilungu le-Natal Indian Congress, i-Durban Housing Action Committee, ikomidi elixhasa i-Durban Detainees ‘Support kanye nezinhlaka ezingaphansi komhlaba ze-ANC. Usabambe iqhaza emisebenzini yeNatal Indian Blind and Deaf Society kanye noMkhandlu Kazwelonke Wezimpumputhe waseNingizimu Afrika, njengoba wakhethwa waba ngusihlalo ngo-2001 waphinde waqokwa ngo-2003.

Leave a Comment