Umlando kaKhuzimpi ‘Mdaka’ Shezi

Mhla zingu 9 March 2011 sibenengxoxo noMnumzane Elphas Mdingiswa Shezi owazalwa ngomhlaka 1 July 1966 ongumfowabo¬†wokugcina ezinganeni zikaMaMgwaba Shezi ozala uKhuzimpi. UKhuzimpi Raphael Shezi wazalelwa endaweni yaseMzinto esigodini saseMthethacala kwaMbiyane. Igama ayaziwa noma ebizwa ngalo izinsizwa uMdaka. Wazalwa mhlaka 9 kuNtulikazi ngonyaka ka1958. Uyise kwakunguLanga Shezi unina kunguAgnes Lali Mgwaba, babusiswa ngezingane eziyi 13. Kungabafana … Read more

List of mayors of Durban

Below is a list of mayors of Durban, South Africa. 1854-56 George Cato 1856-57 Edward Snell and Savery Pinsent 1857-58 A W Evans and J R Goodricke 1858-59 J R Goodricke and Savery Pinsent 1859-60 William Hartley 1860-63 Alexander McArthur 1863-65 Hugh Gillespie 1865-66 John Hunt and R W Tyzack 1866-67 Arthur Harvey and John … Read more