Umlando weMenzi High School, Elokishini Umlazi, eThekwini KwaZulu Natali

Okuquketwhe Injongo Inhloso ngqangi Isingeniso Umlando weMenzi High School I-Eminent yothisha eMenzi High Ababefunda khona Kudala Abenza Kahle Empilweni Umlando wababala (schoolgrounds) nababhilidi esikole Umlando wezemidlalo Injongo Ukuthuthukisa abafundi abazokwazi ukubhekana nezinselelo Zempilo (ukuzethemba) futhi bakwazi ukwenza izinqumo ezifanele empilweni. Inhloso ngqangi Ukukhiqiza abafundi abazokwazi ukwenza izinqumo ezifanele ngokwamandla abo ngempilo abazoyiphila.Ukwakha izindlela zokufundisa ezifanele … Read more

Umlando weMpumalanga College of Education

IMpumalanga College of Education yakhiwe endaweni yaseMpumalanga Township maphakathi noMgungundlovu nedolobha leTheku. Ikolishi lasungulwa ngonyaka ka1975 lavulwa ngokusemthethweni ngonyaka ka1982 Agasti 21. Umuntu owavula ikolishi uDokotela OD Dlomo owayenguNgqongqoshe wezeMfundo namaSiko KwaZulu ngalesosikhathi. Umphathi wokuqala wekolishi kwabanguMnumzane J Khoza walandelwa uMnumzane D Sibisi noJM Hadebe babebambile kwaze kwaphatha uMnumzane Motaung yena wayenguDokotela wezeMfundo walandelwa nguDokotela SM Nzama kwagcina … Read more

John Langalibalele Dube

John Langalibalele Dube Grave of John Dube at Ohlange Contents 1 Introduction 2 Early education 3 Dube the young missionary 4 Extended studies 5 Ohlange Institute 6 Ilanga lase Natal Introduction John Langalibalele Dube (1871 – 1946) was a South African essayist, philosopher, educator, politician, publisher, editor, novelist and poet. He was the founding president … Read more

History of Saint Anthony Indian School in Durban

When the Indian indentured labourers were discharged from their contracts, they faced a challenge of acceptance in their communities and many chose to remain in Durban. They were not regarded as white or part of the black community. They were faced with the challenge of creating their own culture and community amongst poverty and restricted … Read more