Mnumnzane Jan Smith

Bakhihla esikaNandi abalandeli kanye namaciko emculo wesintu uMaskandi ngokuwa kwesihlahla esikhulu umnumnzane Jan Smith. UJan amagalelo akhe kulomculo ajule kakhulu futhi waziwa ngisho uhlanya lomculo wesintu. UJan Smithi ubengumnikazi wendawo yokuqopha lapho kuqopha khona amaciko kaMaskandi. Maningi amaciko aphume ngaphansi kwesandla sakhe esebenza ngaphansi kweStudio esibizwa ngokuthi yiTakk Studios okuyila bezidlana khona imilala, ziphekwe zithulelwe … Read more

Ukukhululwa ejele nokwamukelwa ngomkhuleko kukaNxamalala

Wagcina ephumile ejele owayenguMongameli wakulelizwe uMnzaneum Gedleyihlekise Mhlanganyelwa Zuma. Kuzokhumbuleka ukuthi uMsholozi besike sabhala ngaye kulengosi yolwazi lwesintu sibhunga indaba yokuboshwa kwakhe. Eze eboshwe nje wayekade enqabe ukuqhubeka nokuthula ubufakazi kwiZondo commission mayelana nezinquma ezathathwa uhulumeni ngesikhathi sobuholi bakhe engumongameli. Isigwebo sakhe wayesiqale ngomhlaka 08 Julayi ejele lase-Escourt. Isizathu esenza ukuba akhululwe ejele abahlangekazi bakhale … Read more

Umkhosi Womhlanga

Ukufika kweCovid 19 kushintshe izinto eningi. Umkhosi Womhlanga oba khona minyaka yonke ngomunye wemigumbo omkhulu obuthintekile. Ngonyaka owedlule (2020) ngenxa yomigomo yeCovid lomcimbi wenzewa usuku olulodwa esikhundleni sezinsuku eziwu-4. Kusenjalo nezintombi zamiswa kwamenywa izintombi eziwu-30 kuphela ukuzothamela lomcimbi esigodlweni eNyokeni, kwaNongoma. Yize kunombango ngesihlalo sobukhosi ngemuva kokukhothama kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini Zulu owalandelwa eduze undlukulu … Read more

Imashi yaboNyazi Lwezulu

Kugcwale izivatho ezimhlophe izinkumbi zamalunga eBandla lamaNazaretha, ezingaphuzu kuka-6000, zimasha eThekwini ngoLwesibili (28.09.2021). Lamalunga akhonza kwisigceme saseBuhleni abephume ngobuningi bawo ezotshengisa ukweseka umholi wawo uMduduzi ‘Unyazi’ Shembe. Uzokhumbula ukuthi isigceme saseBuhleni nesaseThembezinhle saqala ukubanga isikhundla sobuholi ngemuva kokudlula emhlabeni kowayeyinkosi uVimbeni “Uthingo” Shembe. Lo mbango phakathi kukaMduduzi ” Unyazi Lwezulu” (oyindodana yoThingo) nomalume wakhe uVela … Read more

Izingqalabutho zaMaskandi

Kuzoshunq’ uthuli siyibhikla kule mpelasonto mhlaka 25 Septemba e-The Playhouse Company eThekwini. Izingqalabutho Maskandi Concert izobe ibophele izinkakha ezizobe zisina zidedelana  zenza ezidume ngazo. Le concert ezobe ibophele izingqalabutho zamaskandi njengegama layo kuzobe kukhona omakade bebona  singabala uPhuzekhemisi,  Madala Kunene, Thwalofu, Bheki Khoza, Nkunz’ Emdaka kanye nabanye. Kulindeleke amanoni ezingoma alezi zinkakha. Uma ucabanga ezingasoze … Read more