Archive | News

The late sangoma, Khekheke, with a black mamba in his mouth and a python around his neck

The Power of Izinyoka

The jury seems to be out when it comes to people’s perception of snakes, or izinyoka. It seems that in some cases the snake is revered as a link to the ancestors, and in others its presence is considered a bad omen, but it in all instances, there’s a definite respect associated with snakes in […]

Continue Reading
Bar graph and pie chart showing South Africa's languages, according to the 2011 census

Under Threat of Extinction

Last week we wrote about attempts that are being made to preserve indigenous languages in South Africa, so this week we thought we would take a more in-depth look at some of the reasons that isiZulu, and other African languages, are under threat. An article published a few years ago on Afropolitan.co.za provides great insight […]

Continue Reading
A scene from the opera, uZiyankomo

Zulu History Inspiring the Classics!

One wouldn’t normally associate classical music with the history of the Zulu monarchy, but the Zulu royal families (like any kingdom anywhere in the world), are full of dramatic tales that make for the perfect inspiration for a classical composer. Or at least that’s what Durban-based Warren Bessey seems to think! Bessey has taken the […]

Continue Reading

Supporting Phansi’s Africademy

A few weeks back SAFM had a really interesting discussion with Paul Mikula, architect and managing trustee of the Phansi Museum in Glenwood. Mikula’s passion for the ubuntuART Museum that’s housed in Roberts House, the building that accommodates Phansi, is infectious. Mikula spoke about everything from the changing of their address from Frere Road to Esther Roberts, and […]

Continue Reading

Uthando

Uthando luyimvelo. Uthando luyamangaza. Uthando luyabekezela. Uthando luhle futhi lulungile luze lukhuthazwe incwadi engcwele. Ukushodelwa wuthando kuvame ukuba nomthelela omubi empilweni yomuntu. Lokhu kusicacela imihla nemihla. Iqhawe laseNingizimu Afrika uNelson Mandela naye waze waphimisa wathi uthando lufika kalula enhliziyweni yomuntu. Asivume ukuthi uthando lumelwe wukugujwa nokunakekelwa. Ngale misho, ngethula inkondlo ka-Anele Buthelezi waseHammarsdale, lapho khona […]

Continue Reading

Gcwalisa Mabhida

Kulenyanga ka Nhlolanja indaba esematheni yindaba yase Moses Mabhida, lapho insizwa yakwa Mpungose ebizwa ngo Khuzani izobe ibambe inqophamlando womcimbi obizwa ngokuthi “Gcwalisa iMabhida” la okuzobe kukhona izinqwele zamaciko omculo wesintu. Lomcimbi ungundaba mlonyeni ebantwini njengoba kuyisenzo sokuqala lesi ukuthi umculi ka Maskandi ezobe ezama khona ukugcwalisa lenkundla la kuzobe kushiyelana khona amaqhawe alomculo inkundla. […]

Continue Reading