Umlando waseThekwini

Kukhona into engenzeki ngendlela engenakugwenywa ngokunciphisa amakhulu eminyaka yomlando emakhasini ambalwa. Phakathi kokunye, ukuvezwa komlando kuyashabalala ngabantu ababamba iqhaza ekudabukeni kweTheku. Okunye, emphakathini onamasiko amaningi njengeTheku, imishungo eminingi ebambe iqhaza elibalulekile izowela eceleni kwendlela. Kepha mhlawumbe umongo omncane womlando uzobonakala ulusizo ezivakashini zedolobha lethu elihle abathanda ukulazi, ngandlela thile, ukuthi sifike kanjani lapho sikhona manje. … Read more

Ingabe lizoshintshwa igama ledolobha iDurban?

Maningi amagama emigwaqo, izakhiwo nezindawo ashintshiwe kusukela ngokhetho luka-1994. Uzokhumbula ukuthi eminyakeni eyedlule kuke kwaba undabuzekwayo ukushintswa kwamagama emigwaqo yeTheku namaphethelo. Kwaba nemibono eyahlukene evezwa ngabantu, bebodwa abathi asikho isidingo sokumosha izimali ngalolu shintsho abanye bethi lolu shintsho lungaba nomthelela ongemuhle kwezomlando. Ekugcineni ashintshiwe amagama amaningi aqanjwa ngezinqalabutho zomzabalazo. Kamuva ukushintshwa kwe-Port Elizabeth yabizwa nge-Gqeberha … Read more

Durban: Unesco World City of Literature

Durban can be very proud of itself, having recently been the recipient of not one, but two international awards. The first is an annual award that relates to town planning, with Durban being recognised by the¬†International Society of City and Regional Planners for its inner city spatial vision and regeneration strategy. The second award is … Read more

List of Durban suburbs

This is a list of suburbs of the City of Durban, South Africa: Contents 1 Central 2 Northern 3 Western 4 Semi Southern 5 Southern 6 Satellites Central Asherville The Berea The Bluff Cato Manor Glenwood Greyville Mayville Morningside Newlands Overport Puntans Hill Springfield Sydenham Yellowwood Park Northern Durban North La-Lucia Mount Edgecombe Phoenix Umdloti … Read more

History of Indian Trading in Durban

Contents Indenture Fishing Market gardens Victoria Street Indian Market Indenture After Natal was annexed as a British Colony in 1843, the white settlers were looking for a product that could be turned into commercial profit. Edmund Morewood started experimenting with sugar cane cultivation, and soon started producing successful yields. Morewood erected a sugar mill in … Read more

Grey Street Shops in Durban

Contents 1 Grey Street: The landmark of culture in Durban 2 Popular places in Grey Street 3 Grey Street Mosque 4 IsiZulu Summary – Izitolo ezitholakala kuGrey Street eThekwini 5 Izindawo ezabanedumela 6 Indlu yokukhonzela amaSulumane¬† Grey Street: The landmark of culture in Durban Durban holds a treasure of cultural and architectural landmarks that shows … Read more