Maha Shivaranthri in Durban

Maha Shivaratri is a Hindu auspicious night dedicated to the creator deity referred to as Lord Shiva in Hinduism. It is celebrated and observed throughout the world annually and in Durban it is an important day for Hindus as they flock to local temples to partake in this holy night also known as the Great … Read more

Lakshmi Pooja:The Significance of Red String for Hindus

The significance of the red strings for Hindus practice is called Lakshmi Pooja. The month of August brings a very important Friday for Hindus throughout the world. On a predetermined Friday in August (determined by the moon) on the Hindu calendar, Hindus observe Lakshmi Pooja which is dedicated to the goddess Maha or Mother Lakshmi … Read more

Izinkonzo Zesikhumbuzo Zabaholi BamaNazaretha

Ibandla lamaNazaretha liyinkolo yabantu bendabuko ehlanganisa ubuKhrestu nezinkolelo zendabuko ezavela kuMphrofethi uIsaiah Shembe okunguyena umqali webandla lamaNazaretha. Mhlazane inkosi yamaNazaretha uMphrofethi uIsaiah Shembe ekhotheme kwase kuhlala inkosi iLanga, ngosuku okwakhothama ngalo uMqali wendlela lwabe seluba usuku lwesikhumbuzo okuthi njalo uma kungumhla ziyishumi nesishiyagalolunye kuZibandlela (19 December) kulindwe ebandleni, bese kuba nenkonzo yokulinda kanye nokukhumbuzana ngemisebenzi … Read more

Imvunulo Yezintombi ZaseNazaretha

Ubuhle bezintombi zasaNazaretha¬†Imvunulo yezintombi zaseKuphakameni ihlukile kuneyomama nabantu besilisa. Imvunulo yezintombi yakhiwe ngobuhlalo bensimbi obucwebezelayo futhi obunemibala ehlukahlukene. Intombi igqoka kanje Intombi esanda kukhula ivunula kuTubhane. Isiketi esibomvu esinamaplinti. Umbhamba wasemabeleni onesibebe sakhona. Umbhamba wasesiswini . Umbhamba wasesinqeni ophethwe ngobhidli ezansi. Izincu ezinemibala emithathu, obomvu, oluhlaza nophuzi. Inebe eyakhiwe ngemibala ehlukahlukene. Izigqizo zasezingalweni. Ubusengi enzansi … Read more

History of Saint Anthony Indian School in Durban

When the Indian indentured labourers were discharged from their contracts, they faced a challenge of acceptance in their communities and many chose to remain in Durban. They were not regarded as white or part of the black community. They were faced with the challenge of creating their own culture and community amongst poverty and restricted … Read more

Durban Living Legend – Rev. Bekizipho Khulekani Dludla

Rev. Bekizipho Khulekani ‘BK’ Dludla was born in Melmoth in 1926, and moved to Durban. Dludla was ordained to Christian ministry in 1955. He was the Chair of Inanda Seminary from 1965-1981. He was the first president of the Soldiers of Christ Movement and together with the late Rev.Wing, formulated the constitution of the U.C.C.S.A. … Read more