ISivananda Ghat eThekwini, eNingizimu Afrika

Okuqukethwe Umsuka weGhat Inhloso yeGhat Indlela esebenza ngayo iGhat Indlela ebukeka ngayo iGhat Umsuka weGhat ITheku licebile ngezindawo zezenkolo eziwuphawu zosiko ngalunye linakho nokuthi yini esho ukubaluleka kwemikhuba nezinkolelo ezihlukile. ISivanandan Ghat iwuphawu, iyindawo yomphakathi ngemuva kokulothisa etholakala eduze noMngeni River, eduze kwaseClare Estate Hindu Crematorium. Kwakuyindalo eyenziwa ngemuva kweDivine Life Society of South Africa. … Read more

Iresiphi yeSoji (Semolina Pudding): Idizethi yamaNdiya Yesintu

ISoji noma i-semolina pudding yisidlo sendabuko samaNdiya aseThekwini esenziwe saphakwa njengedizethi. Ithengiswa ezindaweni zokudla zamaNdiya, ingenziwa nasekhaya. Isoji ingenziwa abesilisa nabesifazane futhi ngokuvamile ayisetshenziswa njengomnikelo kumaHindu ngezikhathi zemithandazo. Umlando wesoji usukela ekufikeni kwabokufika baseNdiya eThekwini futhi usuqhubeke nezizukulwane ngezizukulwane ngenxa yokwenziwa kwedizethi (dessert). Kwakushibhile futhi kulula ngaleyo ndlela kwaba idizethi othengekayo. AmaNdiya avela ezweni elivame … Read more

IVades: Ukudla kwaMandiya okumnandi

IVades isidlo esimnandi saseNdiya esadluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane abokufika baseNdiya eThekwini besuka ezweni labo laseNdiya. Abantu bachazwa ngesiko labo ngokudla abakudlayo kanye nekhono lokulondoloza isiko labo lilele ezindleleni nasendleleni yokuphila. IVades ngokuvamile iwukudla komkhuleko kwaseNingizimu neNdiya, isidlo esasungulwa abenkolelo yamaHindu abathanda okumnandi noma okumuncu noma okuphakathi nendawo, ngakho-ke lapho bethandaza futhi benikeza ukudla bayaqinisekisa ukuthi kuzwakala … Read more

UDokotela uTholosiah Perumal “T.P.” Naidoo

UDokotela TP Naidoo Wazalwa ngoJulayi 4, 1933, “TP” wakhulela oThongathi, KwaZulu Natali, emndenini omkhulu. UDkt Naidoo wayaziwa kakhulu emphakathini wamaNdiya aseThekwini nakwezinye izindawo kulo lonke elaseNingizimu Afrika. Wasungula i-Indian Academy yaseNingizimu Afrika ngonyaka ka-1960. Sekuphele iminyaka engaphezu ka-50 uDkt TP Naidoo ebambe iqhaza ngokuqinile ekukhuthazeni nasekusabalaliseni ezobuciko baseNdiya ngengoma, umculo nokudansa esiteji. Uvelele kwezamasiko futhi … Read more

UDiwali eThekwini

Umsuka AmaHindu aseThekwini aqhube amasiko amaningi kanye nemikhosi evela eNdiya kodwa umgubho obaluleke kakhulu futhi odumile uDiwali noma i-Deepavali Diwali igujwa ngamaHindu aseThekwini minyaka yonke futhi ibizwa ngokuthi umkhosi wamalambu. Kuqhunyiswa iziqhumane esibhakabhakeni futhi ugujwa usuku noma ezimbili. Isizathu sikaDiwali Kunezinganekwane eziningi zokuthi kungani sigubha iDiwali kepha ingqikithi eyinhloko ukunqoba okubi. Inganekwane edume kakhulu ukubuya … Read more

IChatsworth

IChatsworth iyilokishi elidlondlobalayo eliseningizimu yeTheku. Laziwa ngokuhlala abantu abafuduswa ngesikhathi sombuso wobandlululo. Ilokishi lamaNdiya amasiko awo angamanye amasiko aziwayo eThekwini futhi angumphumela  weGroup Areas Act. Okuqukethwe IGroup Areas Act Isikhala esiphakathi kwezindawo zokuhlala abamhlophe kanye nelokishi lase-Afrika Umuzwa Ojulile Womphakathi Ithempeli Lokuqonda Abampofu baseChatsworth IGroup Areas Act Ngo-1940, iThe Pegging Acts kanye neGhetto Act zaphasiswa. … Read more