Umlando weMuharamm Festival eThekwini

Umsuka Umphakathi wamaMuslim eThekwini njengozakwabo abangamaHindu kwadingeka ukuthi ubhekane nenselelo yokugcina inkolo namasiko awo endaweni entsha lapho usuzinze eThekwini. Umkhosi weMuharram ungomunye umkhuba owawugujwa emphakathini wabo futhi wedlula inkolo nezinjongo zenkolo. Umkhosi weMuharram uthatha isikhathi esiyizinsuku eziyishumi ophawula unyaka omusha wamaSulumane kanye nesikhathi sokuzila u-Imam Hussein owafela ukholo eKarbala. Ngokomlando, eThekwini uMkhosi weMuharram ubuyinkundla yezepolitiki, … Read more