UMzinyathi Falls, eThekwini – KwaZulu Natali

UMzinyathi Falls iyindawo enhle etholakala Ebuhleni, eNanda. Impophoma yaseMzinyathi isetshenziswa ibandla iBaptist Nazareth Church (Shembe) ukubhabhadisa. Impophoma izungezwe izihlahla eziningi zomdabu ezisukela eminyakeni engu-100, iFall iphinde ibe ikhaya lomphakathi omncane wamaRasta ohlala emhubheni. UMzinyathi Falls ifakwe nguMasipala weTheku njengenye yezindawo eziheha izivakashi njengengxenye yomlando onothile waseNanda. Indawo ebaluleke kakhulu kwaShembe Enyakatho ekude neNanda kuseBuhleni, indawo … Read more

Iphasika Nokwehlukana Ngokwenkolo

Singabantu sikholelwa ezintweni eziningi ezehlukene ikakhulukazi uma kuza kwezenkolo namasiko. INingizimu Afrika yaziwa ngokuba isizwe esamukela noma esizigqanja ngokwehlukana kwmasiko.  Kulesi sinqeshana sibheka kafushane ukuthi lisho ukuthini iphasika kubantu, amaZayoni, amaKrestu kanye namaNazaretha. Iningi labantu esifundazweni KwaZulu Natali singamelwe amazulu kanti iningi lawo elikholelwa emasikweni esintu. Yize izikhathi zishintsha nezindlela zokwenza ziguquka kepha baningi abasadla … Read more

The Importance of the Leopard

The leopard skin is an iconic symbol in Zulu culture. A man dressed in a traditional leopard pelt, or amambatha, is easily recognised as Zulu. The leopard (ingwe) is revered by the Zulus, who consider the cat a totem animal blessed with special powers, but according to Lizwe Ncwane, a senior member of the Shembe church, the power … Read more

New Leader for the Shembe Church?

Just when we thought that things were finally settled it seems that the battle for the leadership of the Shembe Church is about to begin all over again! Judgement in the case bought by Mduduzi Shembe, the son of Vimbeni Shembe, who passed away in 2011, has just been ruled on in the KwaZulu-Natal High Court. … Read more

New Leader of Nazareth Baptist Church: Phinda Shembe

It seems that after six grueling years the Shembe Church finally has an accepted leader in the form of newly appointed Inkosi Phinda Shembe. The leader of the church has been the subject of great controversy following the death of Vimbeni Shembe in 2011. According to tradition, Vimbeni’s son, Mduduzi, was the rightful heir, but … Read more

Ukuhlambulula Idlozi Ngenkolo YamaNazaretha

Ngibe nengxoxo noMnumzane Bongani Dube owazalwa ngo 1963 Novemba 11, ezalelwa endaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaHlophe eduze nomuzi wakwaShembe, Ehhomisi. Manje usehlala endaweni yaseNanda, eCongo. Ukuhlambulula izidalwa noma idlozi yilapho usuke ugeza abantu bakini abangasekho emhlabeni. Ngokwenkolo yamaNazaretha kuthiwa uyazihlambulula. Inhloso yokuthi izidalwa zihlanjululwe ukuthi azize kahle kulowomuntu, okuthi uma ngabe enza umsebenzi izinto zakhe zilunge … Read more