The Importance of the Leopard

The leopard skin is an iconic symbol in Zulu culture. A man dressed in a traditional leopard pelt, or amambatha, is easily recognised as Zulu. The leopard (ingwe) is revered by the Zulus, who consider the cat a totem animal blessed with special powers, but according to Lizwe Ncwane, a senior member of the Shembe church, the power … Read more

New Leader for the Shembe Church?

Just when we thought that things were finally settled it seems that the battle for the leadership of the Shembe Church is about to begin all over again! Judgement in the case bought by Mduduzi Shembe, the son of Vimbeni Shembe, who passed away in 2011, has just been ruled on in the KwaZulu-Natal High Court. … Read more

New Leader of Nazareth Baptist Church: Phinda Shembe

It seems that after six grueling years the Shembe Church finally has an accepted leader in the form of newly appointed Inkosi Phinda Shembe. The leader of the church has been the subject of great controversy following the death of Vimbeni Shembe in 2011. According to tradition, Vimbeni’s son, Mduduzi, was the rightful heir, but … Read more

Ukuhlambulula Idlozi Ngenkolo YamaNazaretha

Ngibe nengxoxo noMnumzane Bongani Dube owazalwa ngo 1963 Novemba 11, ezalelwa endaweni yaseNdwedwe esigodini sakwaHlophe eduze nomuzi wakwaShembe, Ehhomisi. Manje usehlala endaweni yaseNanda, eCongo. Ukuhlambulula izidalwa noma idlozi yilapho usuke ugeza abantu bakini abangasekho emhlabeni. Ngokwenkolo yamaNazaretha kuthiwa uyazihlambulula. Inhloso yokuthi izidalwa zihlanjululwe ukuthi azize kahle kulowomuntu, okuthi uma ngabe enza umsebenzi izinto zakhe zilunge … Read more

Umshado Wentombi Nensizwa YaseNazaretha

Uma intombi nensizwa yaseNazaretha beganana kunemithetho okumele bayilandele ukuze umshado wabo uhambe kahle. Insizwa ikhetha intombi eyithandile, uma intombi ivumile iyabongwa ngesiphuzo esibandayo namakhekhe, konke lokhu kunikezwa umphathi wayo. Bese kuyahanjwa kuyocelwa ubuhlobo obuhle kubo kwentombi, kwendiwe bese insizwa nentombi baye kothola isibusiso enkosini eBuhleni ngokuthi bahlanganiswe ngokomshado kodwa basuke besazowuhlela umshado wabo omkhulu. Intombi nensizwa … Read more