Imvunulo Yezintombi ZaseNazaretha

Ubuhle bezintombi zasaNazaretha Imvunulo yezintombi zaseKuphakameni ihlukile kuneyomama nabantu besilisa. Imvunulo yezintombi yakhiwe ngobuhlalo bensimbi obucwebezelayo futhi obunemibala ehlukahlukene. Intombi igqoka kanje

Intombi esanda kukhula ivunula kuTubhane.

Isiketi esibomvu esinamaplinti.
Umbhamba wasemabeleni onesibebe sakhona.
Umbhamba wasesiswini .
Umbhamba wasesinqeni ophethwe ngobhidli ezansi.
Izincu ezinemibala emithathu, obomvu, oluhlaza nophuzi.
Inebe eyakhiwe ngemibala ehlukahlukene.
Izigqizo zasezingalweni.
Ubusengi enzansi kwamadolo
Isipeletu esakhiwe ngobuhlalu esifakwa ekhanda.
Intombi evunula esidwabeni 
Intombi evunula esidwabeni imvunulo yayo ihluke kancane kwekatubhane.

Intombi yesidwaba iyeluka ifake amahayinethi amnyama ekhanda kanye nomnqwazo owakhiwe ngobuhlalu.
Ifaka isidwaba esakhiwe nge-wool esimnyama.
Ifake izigqizo zasezinyaweni.
Izintombi ke zivunula kanje uma ziyogida esigcawini.

English Summary
This article outlines the traditional attire for young and older girls of the Shembe church. Each section within the church have their own different attires according to their different stages in life. And when there are ceremonies, there are certain ways that people are expected to wear according to that ceremony.

2 thoughts on “Imvunulo Yezintombi ZaseNazaretha”

Leave a Reply