Bheki Mkhwane

Born in 1963 and raised in KwaMashu, Bheki Mkhwane has made a name for himself in theatre as a director, producer, play writer and actor. Mkhwane fell in love with acting at an early age. With a rare God-given skill for soccer, many thought he would end up on the field as a professional soccer … Read more

Sipho Ngobese

Born 8 March 1944, in Durban. Sipho Ngobese attended school at Umkhumbane Government School, Chesterville Secondary School, St. Francis College in Mariannhill, and UNISA (Bachelor of Theology). Ngobese is married with one daughter and two grandsons. Ngobese’s newspaper career experience involves writing as a freelancer for UMAFRIKA, reporting on general news, sports and court. In 1973, … Read more

IMelusi’s Everyday Zulu

Esikhathini esidlule sabhala ngekhasi likaFacebook eliphethwe ngumkhangisi oqavile,uMelusi Tshabalala. UMelusi wayesezibophezele ekubhaleni iphosti nsuku zonke egxile olimini lwesiZulu, kumbhalo ngamunye ubheka igama elihlukile. Nakuba indlela uMelusi ayenza ngayo ijabulisa kakhulu, kodwa umqondo uqhamuke ngenxa yento ebaluleke kakhulu – esechithe iminyaka engamashumi amabili emkhakheni wezokukhangisa uMelusi wayekholelwa ekuqedeni ukungahlonishwa ngokuphelele izilimi zomdabu zase-Afrika. Imali eningi itshalwa … Read more

I-Africa Craft Trust

Impilo iyashesha futhi izinto eziningi esizithengayo namuhla zikhiqizwa ngobuningi, imikhiqizo eyenziwe ngomshini, kukhona ukunyakaza okukhulayo okuphokophele kolunye uhlangothi – ngezinto ezenziwe ngezandla, zobuciko ezibonisa ukunakekelwa namakhono asetshenziselwe ukwenza zona – amakhono ababenawo abesilisa nabesifazane ababejwayele ukwenza izimbiza zobumba zendabuko, izincwadi zobuhlalu zobuhlalu namabhasikidi ase-Afrika alukiwe. Kepha ngenkathi laba bantu benamakhono okudweba, iningi lishoda ngobuchule bebhizinisi, … Read more

Iresiphi yama-Pickles

I-Pickles: Yenza ukudla kunambitheke Nakuba ama-pickles kuyinto ejwayelekile kuzozonke izinhlanga ekusetshenzisweni ukwenza ukudla kunambitheke, umlando wama-pickles uvela eNdiya lapho ukhukhamba usikwa futhi agcinwe kwi-brine nesinongo futhi avutshelwe ukuze adliwe ukwenza ukudla kunambitheke. Kuthe uma kufika abazosebenza eThekwini bathwala lezo zithako ezijwayele ukwenza ama-prickles ukuze bawadle nokudla kwabo. Ama-pickle alula ukuwenza futhi ayathengeka. Asebenza njengesidlo esiyinongo … Read more

UDokotela Sam Ramsamy

UDokotela Sam Ramsamy OIS wazalwa ngomhlaka-27 Januwari 1938 eThekwini ungumfundisi, isishoshovu nomphathi wezemidlalo. Isizinda sakhe kwezemfundo sifaka i-Springfield College of Education, eThekwini; Inyuvesi yaseNingizimu Afrika; I-Carnegie College of Physical Education, Leeds (Great Britain); I-LLD (HC) University of Toronto (Canada); Ama-Honorary Doctorates – Inyuvesi yaseS-urrey ne-Leeds Metropolitan University (Great Britain); Umuntu Ohloniphekile – Roehampton College, University … Read more