Akuselona leli kheli – Chief Albert Luthuli

Njengoba kukhunjulwa uSuku lwamaLungelo Abantu ngoMgqibelo owedlule kubonakale njengesikhathi esifanele ukukhuluma ngoChief Albert Luthuli, ongomunye owabamba iqhaza eliqavile emkhankasweni wokulwa namaphasi oholele embhikishweni waseSharpeville owawungoMashi 1960. Yize wayengekho ngosuku lokudutshulwa kwabantu eSharpeville (wayengyfakazi ePitoli), njengoMongameli Jikelele we-ANC kwakunguLuthuli owethula ‘Year of the Pass’ – umkhankaso kazwelonke okwakuhloswe ngawo ukuqeda umthetho wamapasi. Kepha yize ayebambe iqhaza … Read more

I-25th Time of the Writer

EThekwini kugujwa umkhosi we-25th Time of Writer oqale ngoMsombuluko, mhlaka 14 Mashi, uzovalwa mhlaka 21 Mashi 2022, ngoMsombuluko. Lo mkhosi ugujwa minyaka yonke eCentre for Creative Arts, eNyuvesi yaKwaZulu Natali lapho izinjulabuchopho zababhali zihlangene khona. Kulonyaka ababhali abangaphuzu kuka-100 bazoba ingxenye yalomgubho owethulwa ku-inthanethi okwesithathu ngemuva kokuqala kweCovid 19. Umkhosi kulonyaka ugqugquzelwe (inspired) ingqalabutho eyawina … Read more

Luthuli Museum

On Tuesday we wrote about the town of KwaDukuza, and its rich history, but the town is not only famous for its story of King Shaka, it is also home to the Luthuli Museum, in honour of Chief Albert Luthuli, the first African to be awarded the Nobel Peace Prize. Despite being born in Zimbabwe, Luthuli spent much of … Read more

No Longer at This Address – Chief Albert Luthuli

With Human Rights Day being commemorated last Saturday it seemed the right time to talk about Chief Albert Luthuli, one of the key actors in the anti-pass campaign that led to the March 1960 Sharpeville protest. While he wasn’t actually present on the day of the Sharpeville shootings (he was testifying in Pretoria), as President General of … Read more