USolwazi Fatima Meer

Wazalwa ngo-1928, ku-Gray Street, eThekwini. UFatima wafunda e-Durban Indian Girls High School wabe esedlulela e-University of Natal, lapho aphothula khona iziqu ze-Masters kwi-Sociology. UFatima wakhuliswa esimeni esasazi kakhulu ukucwaswa ngokobuhlanga futhi esamenza waba ngumvikeli ongakhathali wabacindezelwe. Ukusuka ngo-1946 kuya ku-1948 Meer wasungula iKomidi Lokuphikiswa Kwabafundi. Usizile ukusungula uphiko lwabesifazane baseThekwini ukwakha ubuhlobo phakathi kwama-Afrika namaNdiya, … Read more

Fatima Meer

Contents Background Movement and community Participation Publications Selected Work Bibliography Background Fatima Meer 1928 was born in Grey Street, Durban. Her father, Moosa Meer was the editor of Indian Views, a weekly newspaper aimed at Gujarati-speaking Muslim communities. Fatima was brought up in an atmosphere that was highly conscious of racial discrimination and that shaped … Read more

TRIBUTE TO FATIMA MEER: Champion of the underclass

Dr Fatima Meer died last Friday, at the age of 82, following a stroke she suffered two weeks ago. Her death brings to a close a remarkable life: a courageous, selfless, independent-minded scholar-activist, never afraid to speak out and always ready to act on her words. Her legacy, however, is bound to carry on through … Read more