I-Durban City Hall izolungiswa kabusha

I-Durban City Hall isakhiwo esidala ethekwini, saqeda ukwakhiwa ngo-1910. Lesi sakhiwo sadwetshwa (designed) isazi sokwakha (architect) uStanley Hudson ngonyaka ka-1903 esisusela kumfanekiso weBelfast City Hall eyaphuthulwa ngo-1906 eNorthern Ireland. Isakhiwo esiyigugu eThekwini iCity Hall kulindeleke ukuba silungiswe kabusha ngemuva kweminyaka ewu-110 sabakhona. Lesi sakhiwo sidlala indawo ebalulekile yokuphathwa kwedolobha iTheku, siphinde sibe yindawo yehhovisi leMeya … Read more

UFelix Dlamini

Igama likaFelix Dlamini lingelinye lamagama akhethwa ngesikhathi kushintshwa imigwaqo yeTheku namaphethelo. Ugwaqo uBrickfield washintshwa waba uFelix Dlamini. Ngokusho kukaMathew Savides, umgwaqo uBrickfield uholela kwinkambu noma indawo lapho kwakwakhelwa khona izitini, phecelezi bricks ngesikhathi sakudala eThekwini. Lokhu kuveza ukuthi laqhamuka kanjani leligama owawuqanjwe ngalo. Nakuba lisasentshenziswa elikaBrickfield uma kukhulunywa kepha selaba uFelix Dlamini. UFelix Dlamini ayaziwa … Read more

I-Artificial Intelligence (AI) nomlando: Kufuneka abakhuluma isiZulu

Siza ukwakha umlando! Siyadinga ukuthi usize ukuhlola umlando waseNingizimu Afrika. Enye yezingqinamba lapho kufundwa umlando waseNingizimu Afrika ukuthi abawuhumushayo banama-akhawunti ahlukene omlando kuvame ukuba umuntu oyedwa kodwa esebenzise amagama ahlukene . Ukunquma ukuthi igama elithile libhekiswe kubani kunamathuba amaningi okuqonda kangcono umlando waseNingizimu Afrika. Kungasiza ekwenza ucwaningo ngomlando wangaphambi kwekholoniyali (pre-colonial) kanye nokwehlukaniswa kombuso ngamakholoni … Read more

Che Guevara

Uma sibheka amagama ezingqalabutho zomzabalazo ekwaqanjwa ngazo imigwaqo yeTheku namaphethelo, akuzona ezaseNingizimu Afrika kuphela. Kukhona namaqhawe amazwe angaphandle. Kulesi siqeshana sibheka umlando neqaza lika Che Guevara okwashintshwa uMoore Road wabizwa ngaye. U-Ernesto “Che” Guevara wazalwa zingu 14 Meyi 1928 eRosario idolobha lase-Argentine. Wabe engowakuqala ezinganeni zakwabo ezinhlanu. Wakhula ethanda ezemidlalo, ukubhukuda, ibhola lezinyawo, ukudubula neminye. … Read more

Ukubambisana komphakathi kuyanqoba

Uthuthuva oluqale sengathi umbhikisho wabalandeli bowayengumongameli wezwe uJacob Zuma abafuna akhishwe ejele luholele komkhulu umonakalo esifundazwe saKwaZulu Natal kanye naseGoli. Ukuhlaselwa nokuntshontshwa kwempahla ezitolo ezahlukene kuqale esifundazweni saKwaZulu Natal kwaze kwafinyelela naseGoli. Lokhu kuhlasela kugcine kubukeka njengesimo esibhebhethekiswe osomathuma kanye nezigebengu abezifuna ukucekela phansi umnotho wezwe. Ziningi izindawo ezithintekile nezicekelwe phansi ngokuntshontsha, ukubulawa kanye nokushiswa … Read more