IShree Gopal Hindu Temple elise Temple Valley eVerulam, eThekwini

IShree Gopal Hindu Temple eliseVerulam eNyakatho yeTheku liyingqophamlando emlandweni elisukela ezinsukwini zezisebenzi zaseNdiya. Kuwuphawu emlandweni okhombisa ukuzimisela nesibindi sezisebenzi ezazicindezelwe ezaziqinile emasikweni nasenkolweni. Nakuba babekwelinye izwe, babezimisele ukulondoloza isiko labo elachumayo kuze kube manje. Nomaphi lapho behlala khona noma bebuthana khona, bamisa izindawo ezingcwele lapho bekhulekela khona. Umlando weShree Gopul Temple IShree Gopal Hindu Temple … Read more

UMzinyathi Falls, eThekwini – KwaZulu Natali

UMzinyathi Falls iyindawo enhle etholakala Ebuhleni, eNanda. Impophoma yaseMzinyathi isetshenziswa ibandla iBaptist Nazareth Church (Shembe) ukubhabhadisa. Impophoma izungezwe izihlahla eziningi zomdabu ezisukela eminyakeni engu-100, iFall iphinde ibe ikhaya lomphakathi omncane wamaRasta ohlala emhubheni. UMzinyathi Falls ifakwe nguMasipala weTheku njengenye yezindawo eziheha izivakashi njengengxenye yomlando onothile waseNanda. Indawo ebaluleke kakhulu kwaShembe Enyakatho ekude neNanda kuseBuhleni, indawo … Read more

Ukubaluleka kwamaholidi

Angabe asho ukuthini amaholidi kubantu esikhathini samanje? Phambilini isasasa nokugunjwa kwamaholidi eNingizimu Afrika bekusho lukhulu kepha izinto azisafani. Kulesi siqheshana sibheka kafushane indlela izinto sezishitshe ngayo kanye nokubaluleka kwamaholidi esikhathini samanje. Ukugujwa kwamaholidi nesasasa lawo alisafani nakudala. Amaholidi anjenge Freedom Day, Worker’s Day, Youth Day ne Heritage Day ukubala ambalwa sikhule ebungazwa ngesasasa eliphezulu emphakathini … Read more

Umlando weMuharamm Festival eThekwini

Umsuka Umphakathi wamaMuslim eThekwini njengozakwabo abangamaHindu kwadingeka ukuthi ubhekane nenselelo yokugcina inkolo namasiko awo endaweni entsha lapho usuzinze eThekwini. Umkhosi weMuharram ungomunye umkhuba owawugujwa emphakathini wabo futhi wedlula inkolo nezinjongo zenkolo. Umkhosi weMuharram uthatha isikhathi esiyizinsuku eziyishumi ophawula unyaka omusha wamaSulumane kanye nesikhathi sokuzila u-Imam Hussein owafela ukholo eKarbala. Ngokomlando, eThekwini uMkhosi weMuharram ubuyinkundla yezepolitiki, … Read more

I-Albini Catholic Mission

Umlando we-Albini Catholic Mission eNtshongweni njengoba ulandiswa nguSister Gertrude Nzama ongasekho. Okuqukethwe Isonto kanye nesikole sase-Albini UFr Pfister OMI wafika eNingizimu Afrika ngo-1934 futhi wamiswa e-Inchanga. INtshongweni ingesinye sezikhungo ezingu-15 azivakashele egibele amahhashi ngoba lokho bekuwukuphela kwento yokuthutha eya kulezo ziteshi ezehlukahlukene, zase Thousand Hills. Ngaphambi kokuba eze lapha uFata Pfister OMI wavakashela ezinye zalezi … Read more

Abantu baseMathuli 1770-1820

I-KZN, uMngeni kuya eMkhomazi kwake kwahlala umndeni wamaThuli. Cishe ngo-1770 abantu baseMathuli babaleka basuka enyakatho bayohlala ezweni eliphakathi koMfula uMngeni noMkomazi. Ngesikhathi sokubusa kukaShaka, induna uTusika Myeba, waqoshwa njengomuntu owayehlala endlini ebizwa ngokuthi iGwabalanda, endaweni eseyaziwa ngePinetown manje. Phakathi kuka-1818-1820 kwaqubuka ingxabano noShaka mayelana nenkomo elahlekile abantu bakwaLuthuli ababeyigadile. Ngokuziphindiselela uShaka wathumela impi yakhe eningizimu … Read more