Abuyela eKhenana Amanazaretha

Luqalile uhambo lwaminyaka yonke lwamaNazaretha elibhekise eKhenana. Izinkulungwane zabalandeli ezikhonza esigcemeni saseBuhleni ziphume ngobuningi bazo zibhekise amabombo entabeni iKhenana kuwuMsumbuluko wokuqala onyakeni omusha. Loluhambo oluba sekuqaleni konyaka oluthatha izinsuku ezinthathu. Amnazaretha aphume ngezinkani kulonyaka kulandela ukungakwazi ukugumba lenhlangano ngenxa yemigomo yeCovid 19. Minyakayonke Amanazaretha alubhada ngonyawo esuka eNanda  elibhekise eKhenana, Ozwathini. Inkosi yaseBuhleni uMduduzi ‘uNyazilwezulu’ … Read more

Obed Mbatha

Born on 8 May 1942 in Mthashana in Vryheid. Mbatha is today regarded as the ‘face’ of the Hilton Hotel (Durban) where he has worked as head doorman for over 16 years. Mbatha attended Bhekuzulu Primary School in Vryheid. In 1953 his family moved to Pietermaritzburg. He attended school in Edendale (Standard 7) and Ashtown … Read more

Ukugcotshwa kweSilo uMisuzulu

Ngathi sezihubela sakusha endlunkulu ngodaba lokugcotshwa kweSilo sakwa Zulu isilo uMisuzulu. Kuzokhumbuleka ukuthi kusuka sabekwa iSilo esihlalweni sobukhosi baseNdlunkulu besingakaze sigcotshwe ngokuse mthethweni noma nje ngendlela yokubekwa kweSilo esisha. Noma lungakabekwa usuku azogcotshwa ngalo futhi kungekho okuphimiswe khona endlunkulu ngokugcotshwa kwaso iSilo kepha abasiki bebunda sebewu hogelile umoya wokuthi iSilo uMisuzulu uzogcotshwa ngokusemthethweni. Noma isizwe … Read more

Bamfuna Ezikhindini uZuma

Kazi iyozala nkomoni kwelika Nxamalala. Owayengumongameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma kubukeka bebaningi abamfuna ezikhindini. Iqembu lepolitiki iDemocratic Alliance (DA) lithi kwangungekho emthethweni ukudedelwa kukaZuma ejele ngesizathu sesimo sempilo yakhe ekwabikwa ukuthi ibuthaka. Kunjalo nje akuyona iDA kuphela engahambisani nalesi sinqumo ne-Afro Forum kanye neHelen Suzman Foundation basiphosele inselelo lesisinqumo enkatolo ephakeme. Lokhu kuholele ekutheni isinqumo … Read more

UMxolisi Kaunda Ubuyele KwesikaMeya

Kuqopheke umlando ngemuva kwemiphumela yokheto lohumuleni basekhaya obelungo mhlaka 01 Novemba 2021. I-ANC ilahlekelwe omaspala abaningi kakhuukazi esifundazweni saKwaZulu Natali. Lokho kube utshintsho olunkulu emlandweni wezepolitiki. Yize kunjalo i-ANC ikwazile ukubuyisa uMaspala weTheku, uMxolisi Kaunda wabuyela esikhundleni sokuba imeya. Uzokhumbula ukuthi ngemuva kwemiphumela yokhetho i-ANC ithole ngaphansi kuka- 50% amavoti okuholele ekutheni ibange lesikhundla namanye … Read more

USipho Ngobese

Wazalwa ngomhlaka 8 Mashi 1944, eThekwini. USipho Ngobese ufunde isikole eMkhumbane Government School, e-Chesterville Secondary School, e-St. Francis College e-Mariannhill, nase-UNISA (iBachelor of Theology). UNgobese ushadile unendodakazi eyodwa nabazukulu ababili. Isipiliyoni somsebenzi wephephandaba uNgobese sibandakanya ukubhala njenge-freelancer ye-UMAFRIKA, ukubika ngezindaba ezijwayelekile, ezemidlalo kanye nasenkantolo. Ngo-1973, uNgobese wajoyina ILANGA Newspaper njengoMbhali Wezemidlalo Wongoti wokuqala. UNgobese unguMsunguli-Intatheli … Read more