Ranjith Kally

Internationally acclaimed, Durban-born photographer Ranjith Kally, has documented some of the key people and events involved in South Africa’s struggle for democracy. His pictures, dating back over 60 years, give us a glimpse into the tensions of the past, of the events that shaped our future. Kally’s first camera, a humble Kodak Postcard, purchased for … Read more

Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uGrey Street/Broad Street kwaba uDr Yusuf Dadoo Street

UGrey Street ekuqaleni ubesuka eDartnell Crescent eduzane naseGreyville Race Course aze ayofika kuVictoria Embankment. Eminyakeni ethile edlule, nokho, isigaba esiphakathi kwaleli chweba noWest Street saqanjwa kabusha ngokuthi uBroad Street. UGray Street waqanjwa ngo-Earl Henry George Grey, uNobhala Wombuso WaseBrithani WamaKoloni ngawo-1850. UGray Street uxhunyaniswe ngendlela exakile nomlando wabantu baseNdiya eThekwini. U-Yusuf Mohamed Dadoo wazalelwa eKrugersdrop … Read more

IJaji uVuka Tshabalala

UVuka Eliakim Maswazi Tshabalala uyiShansela yase-Durban University of Technology. Usebenze njengeJaji likaMongameli waseNatali. Ngo-1969 waba i-Black Advocate ukusebenzela eNatali. NgoSepthemba 1994, uTshabalala wakhushulelwa esikhundleni sokuba ngu-Senior Counsel Status by the State President. UVuka, owaziwa kanjalo, wazalelwa e-Orlando East ngo-1937. Ngemuva konyaka umndeni wakhe wathutha wayozinza eThekwini.Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe zamabanga aphansi esikoleni samabanga aphansi i-Fannin, … Read more

Bheki Mkhwane

Born in 1963 and raised in KwaMashu, Bheki Mkhwane has made a name for himself in theatre as a director, producer, play writer and actor. Mkhwane fell in love with acting at an early age. With a rare God-given skill for soccer, many thought he would end up on the field as a professional soccer … Read more

Sipho Ngobese

Born 8 March 1944, in Durban. Sipho Ngobese attended school at Umkhumbane Government School, Chesterville Secondary School, St. Francis College in Mariannhill, and UNISA (Bachelor of Theology). Ngobese is married with one daughter and two grandsons. Ngobese’s newspaper career experience involves writing as a freelancer for UMAFRIKA, reporting on general news, sports and court. In 1973, … Read more

IMelusi’s Everyday Zulu

Esikhathini esidlule sabhala ngekhasi likaFacebook eliphethwe ngumkhangisi oqavile,uMelusi Tshabalala. UMelusi wayesezibophezele ekubhaleni iphosti nsuku zonke egxile olimini lwesiZulu, kumbhalo ngamunye ubheka igama elihlukile. Nakuba indlela uMelusi ayenza ngayo ijabulisa kakhulu, kodwa umqondo uqhamuke ngenxa yento ebaluleke kakhulu – esechithe iminyaka engamashumi amabili emkhakheni wezokukhangisa uMelusi wayekholelwa ekuqedeni ukungahlonishwa ngokuphelele izilimi zomdabu zase-Afrika. Imali eningi itshalwa … Read more