USipho Gumede

USipho Gumede wazalwa zingu-17 Apreli 1952. Wazalelwa endaweni yase Cator Manor kusayindawo yamaNdiya kuphela eThekwini. Waba nothando lomculo esangumfanyana  edlala isiginci sokuzakhela kanye nomtshingo (penny whistle) nabangani bakhe. Basuswa endaweni yase Cator Manor nguhulumeni wobadlululo, eseminyaka engu-12 wayesehlala endaweni eyamakhaya ngaphandle kwaseMlazi. Ngesikhathi ehlala kulendawo wafunda okuningi ngomculo  nangokwehlukana kwawo efunda emishandweni nasemingcwabeni. Wayechitha iskhathi  … Read more

U-Edmund Mhlongo

U-Edmund Mhlongo wazalwa ngo-1956 esigodini saseNkwenkwe ngaseMelmoth, eNyakatho neKwaZulu-Natal. Ngokuhamba kwesikhathi wafudukela KwaMashu ngesikhathi abazali bakhe sebethuthela eThekwini. Ufunde umatikuletsheni ngo-1983 eJohn Dube High School KwaMashu waqhubeka nokuthola iziqu zeBA Honours eNyuvesi yaseThekwini-Westville ngemuva kwalokho wadlulela e-Sussex University e-United Kingdom lapho enza iziqu ze-Masters. Ngo-2005, waklonyeliswa nge-Durban Theatre Award. Uphinde abe ngumkhiqizi othweswe iziqu yi-Hollywood … Read more

U-Alfred Nokwe

Wazalewa e-Port St John’s, uNokwe ngokokuzalwa wayenephesenti lobuXhosa kanye nobu-Batman. UNokwe wathuthela eThekwini ngo-1942 waqala isikole eMbhoshongweni (ithempeli laseNdiya) ku-Somtseu Road owawungaphansi kweso le-Loram Government School. UNokwe wayengumfundi okhaliphile futhi othisha bathatha isinqumo sokumdlulisa ngenxa yalokho wadlulela e-St Faith’s Mission ku-Carlisle Street. UNokwe ujoyine i-Municipal Brass Band,wafunda i-tap dance. Wyephinde abe seqenjini lamadoda elalibizwa nge- … Read more

UTu Nokwe

Ngaphandle kokuba ngumlingisikazi, uTu Nokwe ongowokuzalwa eNingizimu Afrika ungumculi, umshayi wesigingci, umqambi wezingoma, umculi wezingoma nomfundisi. Uthando lukaTu Nokwe lwezingane nomphakathi yilo olumgqugquzelayo emculweni wakhe. Lokhu kubone i-albhamu yakhe ethi-African Child iwina i-‘Best release from Africa ‘kumagazini womculo womhlaba wase-British. UTu Nokwe ukhulele KwaMashu, futhi uyilungu lomndeni odume kakhulu kwezomculo waseNingizimu Afrika, kwesinye isikhathi obizwa … Read more

UJeff Thamsanqa Radebe

UJeffrey Thamsanqa “Jeff” Radebe wazalelwa e-Cato Manor eThekwini ngo-1953 futhi wahlala khona kwaze kwaba ngu-1958 lapho umndeni wakhe ususwa ngenkani waya Kwa-Mashu. Uthole iziqu ze-B. Juris Degree e-University of Zululand ngo-1976; LLM ku-International Law e-Leipzig University wafundza e-Lenin International School, e-Moscow. URadebe wajoyina i-African National Congress (ANC) ngesikhathi kuvukelwa izitshudeni ngo-1976 wasebenzisa izincwadi zakhe ukuze … Read more

Ukufihlwa kuka Majotha Zungu

Lifihliwe iqhawe lomculo kaMaskandi uMajotha Zungu ebesibekelwe ukuthi selidlulile emhlabeni ngenxa yokugula obekumphethe. Lensizwa ifihlelwe ekhaya endaweni yakwaMaphumulo Oyengo. Nalapho umgcwabo ubugcwele phama abantu bengangizimpethu zendllovu bezovalelisa lensizwa ebidume kakhulu ngephimbo layo. Lensizwa ifihlwa nje bekuphume isicelo sikhishwa izinsizwa ebezibambe naye indima kulomculo zicela ukuba uMasipala wangakubo ungenelele ekufihlweni kwakhe ngoba bebonelela ukuthi lomgcwabo uzobe … Read more