Akuselona leli kheli – Kusuba ekubeni uCommercial Road kwaba uDr AB Xuma Street

UCommercial Road wabelana ngegama lawo nezitaladi kuwo wonke umhlaba okhuluma isiNgisi. Umgwaqo wokuqala wezohwebo mhlawumbe wawuseLondon, lapho wakhiwa khona yiCommercial Road Company. Imigwaqo ebizwa ngokufanayo ibizwa ngokujwayelekile ngomsebenzi wezomnotho ebeziyinxenye lapho yakhiwa. Namuhla uCommercial Road iningi lezitolo zezindwangu futhi yakha umngcele oseningizimu we-Indian Quarter yaseThekwini. U-Alfred Bitini Xuma wazalwa ngo-1893 emndenini ohloniphekile wamaXhosa eTranskei. Kusukela … Read more

IFarewell Square

IFarewell Square eyaziwa nangokuthi yiLuthuli Square itholakala ngasentshonalanga yeDurban City Hall. IFarewell Square iqanjwe ngoLieutenant Francis Farewell owaba nesandla esinqumweni sokusungula indawo yokuhweba unomphela ePort Natal (eThekwini) nokuncenga idlanzana labahlali abamhlophe ukuba bamjoyine. Lesi sikwele sitholakala ngasentshonalanga yeDurban City Hall emhlabathini obekuyingxenye yeMarket Square yaseThekwini nalapho uLieutenant Farewell aqale khona ukwakha ikamu lakhe. Isikwele sincane … Read more

IChatsworth

IChatsworth iyilokishi elidlondlobalayo eliseningizimu yeTheku. Laziwa ngokuhlala abantu abafuduswa ngesikhathi sombuso wobandlululo. Ilokishi lamaNdiya amasiko awo angamanye amasiko aziwayo eThekwini futhi angumphumela  weGroup Areas Act. Okuqukethwe IGroup Areas Act Isikhala esiphakathi kwezindawo zokuhlala abamhlophe kanye nelokishi lase-Afrika Umuzwa Ojulile Womphakathi Ithempeli Lokuqonda Abampofu baseChatsworth IGroup Areas Act Ngo-1940, iThe Pegging Acts kanye neGhetto Act zaphasiswa. … Read more

IPinetown Museum

IPinetown Museum ingumnyuziyamu onamasiko amaningi oqukethe izihloko ezahlukahlukene. Iveza okusemqoka okuningana ngesifunda esiseduze, umnyuziyamu uhlinzeka ngokufingqiwe kwentuthuko yesifunda sasePinetown kusuka ngaphambi komlando kuze kube ezikhathini zanamuhla. Okusemqoka ngomlando wendawo kufaka izifiki ezaziwayo kanye nabalingiswa abavela esifundeni esivela maphakathi ne- 19th century , imiklomelo evela eRand Show yokuqala, ukwakhiwa kwemishini yamanzi yaseParadise Valley nefenisha yase-Edwardian nezinye … Read more

Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uWest Street Kwaba uDr Pixley kaSeme Street

UWest Street kufanele kube ngomunye wemigwaqo edume kakhulu eThekwini, edabula phakathi nendawo enkabeni yedolobha (CBD). Lomgwaqo waqanjwa kabusha ngo-2007 ukuhlonipha ummeli wokuqala omnyama waseNingizimu Afrika, uDokotela Pixley KaSeme. Umshana kaJohn Dube, uKaSeme wathuthela eMelika wayofunda eColumbia University, kwathi ngokuhamba kwesikhathi wathuthela eNgilandi eyofunda ezomthetho e-Oxford University. Ngo-1911 uKaSeme wabuyela eNingizimu Afrika futhi waba neqhaza elikhulu … Read more

Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uPoint Road kwaba uMahatma Ghandi Road

Yethiwe kanjalo ngoba ihamba eceleni kwesiqeshana somhlaba esincanyana esisogwini lweTheku, akusikho okokuqala ukuthi uPoint Road ashintshwe. Ngesinye isikhathi, sonke isigaba sePhoyinti kusuka kuSmith Street kuya emlonyeni wechweba sasiphethe abaphathi betheku, futhi saqanjwa ngoScott Street ngegama likaJohn Scott owayenguLieutenant- Governer waseNatali kusukela ngo-1856 kuya ku-1864. UMahatma Ghandi uhlala eyisithonjana samazwe onke sokuthula nenkululeko kubo bonke labo … Read more