Iculo lo mzabalazo: Sobashiya abazali ekhaya

Umlando womzabalazo wenkululeko yaseNingizimu Afrika awuxoxeki ngaphandle kokukhuluma ngendima yamaculo ayevunywa ezweni ngenxa yesimo senhlalo. Iningi lalamaculo asaculwa namanje uma kunemibhikisho noma nje kujatshulwa kuhlonishwa umlando. Abalobi bomlando babika ukuthi amaculo omzabalazo ayekhuthaza futhi afake ilukuluku kulabo ababelwa nencindezelo. Impela abalobi bomlando bakuqhakambisa ukuthi la maculo ayelakha ithemba futhi eqinesekisa ukuzimisela kwabantu abansundu ekuguquleni izwe … Read more

U-21 March emlandweni waseNingizimu Afrika

Umlando ka 21 March, usuku lokukhumbula amalungelo abantu. Ngonyaka we-1960 mhlaka 21 March, umhlaba waphosa amehlo eNingizimu Afrika emva kwesihluku esavezwa nguhulumeni wobandlululo ngenkathi amaphoyisa ayesebenzele lo mbutho edubula ebulala ababhikishi bebala elimnyama endaweni yaseSharpeville, eGoli. Abantu abayi-69 bafela khona lapho, kwalimala abangaphezu kwamakhulu amabili, okwakubalwa kubona izingane nabantu besifazane. Imibiko iveza ukuthi abantu abaningi … Read more

Human Rights Day – Know your Rights

There are many people who would like to forget the events of Monday 21st March 1960 when police killed 69 people who were protesting against South Africa’s discriminatory pass laws, but it’s vital that we don’t let the devastating memory of that day become just another public holiday. Sadly human rights atrocities are still committed in South Africa, … Read more

Human Rights Day

When a year and a half ago 44 miners died in clashes between strikers and the police my brother was physically upset, weeping over what had happened that day at Lonmin mines. My brother is old enough to have a clear memory of the old South Africa: the devastation that occurred on the 16th August … Read more

Human Rights Seminar

The eThekwini Municipality’s Local History Museums will be having a Human Rights Seminar that will take place on Wednesday, 20/03/13, at the Ntuzuma A Hall. This seminar is a continuation of a similar seminar held last year where issues of mob justice and its effects were put on the spot light. This year’s theme is … Read more