IMelusi’s Everyday Zulu

Esikhathini esidlule sabhala ngekhasi likaFacebook eliphethwe ngumkhangisi oqavile,uMelusi Tshabalala. UMelusi wayesezibophezele ekubhaleni iphosti nsuku zonke egxile olimini lwesiZulu, kumbhalo ngamunye ubheka igama elihlukile. Nakuba indlela uMelusi ayenza ngayo ijabulisa kakhulu, kodwa umqondo uqhamuke ngenxa yento ebaluleke kakhulu – esechithe iminyaka engamashumi amabili emkhakheni wezokukhangisa uMelusi wayekholelwa ekuqedeni ukungahlonishwa ngokuphelele izilimi zomdabu zase-Afrika. Imali eningi itshalwa … Read more

I-Africa Craft Trust

Impilo iyashesha futhi izinto eziningi esizithengayo namuhla zikhiqizwa ngobuningi, imikhiqizo eyenziwe ngomshini, kukhona ukunyakaza okukhulayo okuphokophele kolunye uhlangothi – ngezinto ezenziwe ngezandla, zobuciko ezibonisa ukunakekelwa namakhono asetshenziselwe ukwenza zona – amakhono ababenawo abesilisa nabesifazane ababejwayele ukwenza izimbiza zobumba zendabuko, izincwadi zobuhlalu zobuhlalu namabhasikidi ase-Afrika alukiwe. Kepha ngenkathi laba bantu benamakhono okudweba, iningi lishoda ngobuchule bebhizinisi, … Read more

Iresiphi yama-Pickles

I-Pickles: Yenza ukudla kunambitheke Nakuba ama-pickles kuyinto ejwayelekile kuzozonke izinhlanga ekusetshenzisweni ukwenza ukudla kunambitheke, umlando wama-pickles uvela eNdiya lapho ukhukhamba usikwa futhi agcinwe kwi-brine nesinongo futhi avutshelwe ukuze adliwe ukwenza ukudla kunambitheke. Kuthe uma kufika abazosebenza eThekwini bathwala lezo zithako ezijwayele ukwenza ama-prickles ukuze bawadle nokudla kwabo. Ama-pickle alula ukuwenza futhi ayathengeka. Asebenza njengesidlo esiyinongo … Read more

UDokotela Sam Ramsamy

UDokotela Sam Ramsamy OIS wazalwa ngomhlaka-27 Januwari 1938 eThekwini ungumfundisi, isishoshovu nomphathi wezemidlalo. Isizinda sakhe kwezemfundo sifaka i-Springfield College of Education, eThekwini; Inyuvesi yaseNingizimu Afrika; I-Carnegie College of Physical Education, Leeds (Great Britain); I-LLD (HC) University of Toronto (Canada); Ama-Honorary Doctorates – Inyuvesi yaseS-urrey ne-Leeds Metropolitan University (Great Britain); Umuntu Ohloniphekile – Roehampton College, University … Read more

Jeff Thamsanqa Radebe

Jeffrey Thamsanqa “Jeff” Radebe was born in Cato Manor in Durban in 1953 and lived there until 1958 when his family was forcibly removed to Kwa-Mashu. He obtained a B. Juris Degree from the University of Zululand in 1976; LLM in International Law from Leipzig University and studied at the Lenin International School, Moscow. Radebe … Read more

Edmund Mhlongo

Edmund Mhlongo was born in 1956 in the village of Nkwenkwe near Melmoth, Northern KwaZulu-Natal. He later moved to KwaMashu when his parents relocated to Durban. He matriculated in 1983 at John Dube High School in KwaMashu and went on to obtain his BA Honours degree at the University of Durban-Westville following which he went … Read more