UMbongeni Ngema

Wazalelwa eNhlwathi, KwaHlabisa KwaZulu-Natal, 1955. Ufunde eNhlwathi Primary School, washiya iNhlwathi wayohlala e-Verulam. Ube esehlala eKwa-Mashu E Section. Ufunde eVukuzakhe High School. Kusukela eneminyaka engu-12 wazifundisa ukudlala isigingci. Ukushisekela kwakhe imidlalo yeshashalazi kwaqala ngenkathi esebenza efektri kamanyolo lapho abhaliswa khona ukudlala isiginci. Kamuva wajoyina inkampani ebamba iqhaza kumsunguli nosomabhizinisi omkhulu omnyama wezwe ngaleso sikhathi, waqala … Read more

Gordon Igesund

Born 22 July 1956, in Durban. Gordon George Igesund played professional soccer from 1972 to 1993, in various clubs locally and internationally, including Durban United, Durban City, Westham, Crystal Palace (UK), Admira Wacker (Austria), Witbank Black Aces (1985), AmaZulu (1990), Umtata Bush Bucks (1989), Leeds United (1988), D`Alberton Callies (1993), and for African Wanderers (1987, … Read more

USolwaz Thandinkosi Madiba

USolwazi Thandinkosi Enos Madiba wayengu-Professor of Surgery eNelson R Mandela School of Medicine eNyuvesi yaKwaZulu-Natali (UKZN) futhi eyiNhloko yoPhiko lwama-Colorectal esibhedlela Inkosi Albert Luthuli Central Hospital. Wazalelwa eMkomaas ngoNovemba ka-1949. Ungumuntu waseKolishi Lodokotela baseNingizimu Afrika kanye ne-American Society of Colon and Rectal Surgeons. UMadiba unomsebenzi ovelele kwezocwaningo futhi unentshisekelo engapheli ye-Research Ethics. Ungumsunguli weColorectal Cancer … Read more

Elijah ‘Tap-Tap’ Makhathini

Elijah Makhathini was born on 3 October 1942, in Eshowe, KwaZulu Natal. Coming from a humble background and with little formal education, Makhathini started working at an early age to contribute to the well-being of the family. At a time when there where few alternative opportunities for sport and recreation for black people, Makhathini took to … Read more

Challenging Perceptions

Albinism is something that is either revered or feared in most societies in the world, with very few accepting people who suffer from albinism as ‘normal’. In South African law, albino people are considered disabled and are thus afforded protection by the Constitution, with their labour rights being protected by the Employment Equity Act. The fact … Read more

Amasiko Omndeni kwaZulu

KumaZulu, inkolelo ngabaphansi (amadlozi or abaphansi) ibilokhu iqinile njalo. Kunemimoya yabangasekho. AmaZulu ayakubona ukuba khona komuntu ophakeme kunabo bonke. UMvelinqangi (One Who Came First) or uNkulunkulu (Very Big One) nguNkulunkulu ngoba uvele kuqala. Lomuntu ophakeme ukude kakhulu nezimpilo zabantu futhi akakaze abonwe yinoma ngubani. Ngakho-ke ayikho imikhosi eyake yenziwa eMvelinqangi. Abantu abangamaZulu bakholelwa ekutheni imimoya … Read more