UKhulekani Reginald Myeza

Iminyaka engaphezu kwengu-50, ebunzimeni bobandlululo, uKhulekani Reginald Myeza ephikelele ekuqhubekeni nentshisekelo yakhe yokwenza ngcono imfundo yabantu abamnyama. Ukuzibandakanya kwezepolitiki ngeminyaka yama-1950 kwakusho ukuthi uMyeza waphoqeleka ukuthi amise umsebenzi wakhe wokufundisa eNingizimu Afrika. Wafuna izikhundla e-Basutholand kwathi kamuva, eSwazini. Wathuthukisa iziqu zakhe zokufundisa ethola amadiploma ahlukahlukene aseNyuvesi, futhi ngokuhamba kwesikhathi wavunyelwa yimifundaze nobudlelwano wazuza ezinye iziqu … Read more

Khulekani Reginald Myeza

For over 50 years, through the hardships of apartheid, Khulekani Reginald Myeza has relentlessly pursued his passion for the improvement of black education. Being politically active in the 1950s meant Myeza was forced to suspend his teaching career in South Africa. He sought posts in Basutholand and later, Swaziland. He furthered his teaching qualifications receiving … Read more

Kubungezwe uDenis Hurley ngokuvula isikhungo ngegama lakhe

NgoMgqibelo mhla ziyi-11 kuNhlolanja kowe-2017 kuvulwe isikhungo esibizwa ngokuthi i-“Denis Hurley: Guardian of light”. Lesi sikhungo sibungaza impilo nemisebenzi yeqhawe eladlala indima ekugxekweni nasekuphikisaneni kombuso wobandlululo ngamakholwa. Leli qhawe laliphinde futhi libe ngumbhishobhi omkhulu webandla lamaKhatholika. Lapha sikhuluma ngo-Denis Hurley, owadlula emhlabeni ngonyaka ka-2003. Lesi sikhungo esitholakala e-Denis Hurley Centre (DHC) eThekwini siphumeleliswe ukuhlelwa kwaso … Read more

Reginald Khulekani Myeza

Contents 1 Early years at Nungwane -19502 Mariathal and the aftermath, 1951-19563 Adams College 1957-19584 Teaching at St Magdalene’s 19595 Basutoland 1960-19616 Swaziland 1962-19737 England 1974-19798 Back in South Africa 19809 Urban Foundation 1980-198210 Sibusisiwe High School 1983-198911 1989-199812 Retirement Early years at Nungwane -1950Khulekani Reginald Myeza was born on the 6th of May 1932 … Read more

Chronological History Of Sibusisiwe CT High School

Umlando nge Sibusisiwe Comprehensive Technical High School USibusisiwe Violet Makhanya wayezalwa ngu Mnumzane Duze Makhanya yena ezalwa ngu Mnumzane Shutelwa Makhanya. USibusisiwe Makhanya wayenentshisekelo yokusiza umphakathi wangakubo ngoba waqala ukufundisa umphakathi ukupheka kanye nokubhaka endaweni yaseMbumbulu. Lokhu wakwenza ngaphandle kokungabaza ngoba uSibusisiwe Makhanya wayeqeqeshelwe ukuba yiSocial Worker. Ukuthuthukisa umphakathi waseMbumbulu waqala ngonyaka ka 1952 kuya … Read more