UKhulekani Reginald Myeza

Iminyaka engaphezu kwengu-50, ebunzimeni bobandlululo, uKhulekani Reginald Myeza ephikelele ekuqhubekeni nentshisekelo yakhe yokwenza ngcono imfundo yabantu abamnyama.

Ukuzibandakanya kwezepolitiki ngeminyaka yama-1950 kwakusho ukuthi uMyeza waphoqeleka ukuthi amise umsebenzi wakhe wokufundisa eNingizimu Afrika. Wafuna izikhundla e-Basutholand kwathi kamuva, eSwazini. Wathuthukisa iziqu zakhe zokufundisa ethola amadiploma ahlukahlukene aseNyuvesi, futhi ngokuhamba kwesikhathi wavunyelwa yimifundaze nobudlelwano wazuza ezinye iziqu zemfundo ezimbili eNgilandi. UMyeza ubuyele eNingizimu Afrika ngo-1980 wathatha izikhundla ezehlukene zokufundisa eNatali.

Ngokuhamba kwesikhathi ngalowo nyaka wanyukela esikhundleni sokuba iMenenja Yezokuthuthukiswa Kwezemfundo e-Transvaal. Ngo-1983 uMyeza waqokwa waba uthishanhloko weSibusisiwe High School. Lapha, wasebenzisa ngokugcwele amakhono akhe okuqongelela imali, esebenzisa oxhumana nabo ayebakhulisile eminyakeni edlule. Ngokuthandwa kwe-Toyota ne-Anglo American, ukubala ezimbalwa, ukwazile ukwenza intuthuko enkulu, hhayi kuphela kwingqalasizinda yesikole kepha nasekuthuthukiseni imfundo yothisha kanye nohlelo lwezifundo. Ngemuva kweminyaka eyisikhombisa eyimpumelelo eSibusisiwe, uMyeza ubambe ezinye izikhundla ezimbili zokuba ngumphathi. Uphinde wafundisa eNyuvesi yaseThekwini-Westville naseNdebele College of Education waze wathatha umhlalaphansi ngo-1998.

UMnumzane Myeza wenze isibonelo esihle emzabalazweni wenkululeko yezemfundo, ekhombisa ukuthi ngokukholwa nokubekezela, umuntu anganqoba izingqinamba ezibonakala zingenakunqotshwa.

Leave a Comment