Khulekani Reginald Myeza

For over 50 years, through the hardships of apartheid, Khulekani Reginald Myeza has relentlessly pursued his passion for the improvement of black education. Being politically active in the 1950s meant Myeza was forced to suspend his teaching career in South Africa. He sought posts in Basutholand and later, Swaziland. He furthered his teaching qualifications receiving … Read more

Reginald Khulekani Myeza

Contents 1 Early years at Nungwane -19502 Mariathal and the aftermath, 1951-19563 Adams College 1957-19584 Teaching at St Magdalene’s 19595 Basutoland 1960-19616 Swaziland 1962-19737 England 1974-19798 Back in South Africa 19809 Urban Foundation 1980-198210 Sibusisiwe High School 1983-198911 1989-199812 Retirement Early years at Nungwane -1950Khulekani Reginald Myeza was born on the 6th of May 1932 … Read more

Dumisani Zondi – Educationist from Inanda

Contents 1 Baba Zondi2 Education3 Career4 The Beginning of the Seminary5 The Supporters of the School6 Interview with Mwelela Cele7 Sources Baba ZondiDumisani Cecil Zondi, former teacher, librarian, archivist and principal at Inanda Seminary, Baba Zondi at the age of 82 in 2010 was born on 4 November 1928 in the then rural area of Wasbank, kwaZulu-Natal. Also a … Read more

Chronological History Of Sibusisiwe CT High School

Umlando nge Sibusisiwe Comprehensive Technical High School USibusisiwe Violet Makhanya wayezalwa ngu Mnumzane Duze Makhanya yena ezalwa ngu Mnumzane Shutelwa Makhanya. USibusisiwe Makhanya wayenentshisekelo yokusiza umphakathi wangakubo ngoba waqala ukufundisa umphakathi ukupheka kanye nokubhaka endaweni yaseMbumbulu. Lokhu wakwenza ngaphandle kokungabaza ngoba uSibusisiwe Makhanya wayeqeqeshelwe ukuba yiSocial Worker. Ukuthuthukisa umphakathi waseMbumbulu waqala ngonyaka ka 1952 kuya … Read more