Paddy Kearney

Born in 1942 in Pietermaritzburg, Gerald Patrick Kearney, known fondly as Paddy, epitomised grace, integrity, humility and compassion; an astute and visionary campaigner working for peace and justice. In 1971, Paddy was employed at Inanda Seminary, an all-girls school for black students, where he was exposed to the injustices of apartheid in personal and intimate … Read more

UPaddy Kearney

Wazalwa ngo-1942 ePietermaritzburg, uGerald Patrick Kearney, owaziwa kakhulu ngelikaPaddy, uveza umusa, ubuqotho, ukuthobeka nobubele; umkhankaso onobuhlakani nobonayo osebenzela ukuthula nobulungiswa Ngo-1971 uPaddy waqashwa eNanda Seminary, isikole samantombazane sabafundi abamnyama, lapho athola khona ukungabi nabulungisa kobandlululo ngokuningiliziwe nangokusondelana nalapho aba yisishoshovu sezobulungiswa. Cishe iminyaka engu-20 uPaddy wahola umsebenzi we-Diakonia, inhlangano eyasungulwa ngu-Archbishop Denis Hurley ngo-1976. Le … Read more

Kubungezwe uDenis Hurley ngokuvula isikhungo ngegama lakhe

NgoMgqibelo mhla ziyi-11 kuNhlolanja kowe-2017 kuvulwe isikhungo esibizwa ngokuthi i-“Denis Hurley: Guardian of light”. Lesi sikhungo sibungaza impilo nemisebenzi yeqhawe eladlala indima ekugxekweni nasekuphikisaneni kombuso wobandlululo ngamakholwa. Leli qhawe laliphinde futhi libe ngumbhishobhi omkhulu webandla lamaKhatholika. Lapha sikhuluma ngo-Denis Hurley, owadlula emhlabeni ngonyaka ka-2003. Lesi sikhungo esitholakala e-Denis Hurley Centre (DHC) eThekwini siphumeleliswe ukuhlelwa kwaso … Read more