IVictorian Railway Station

Izakhiwo eziningi zasedolobheni laseThekwini zinomlando omningi, ikakhulukazi izakhiwo ezindala, ngoba phela izona eziwumongo wedolobha, ukusungulwa kwalo kanye nokuthuthuka kwalo. Kubalulekile ke ukuthi sihlale sihlale sibuye siwuvuse umlando wezakhiwo zakuleli dolobha khona nentsha izokwazi iphinde iqonde ngokubaluleka kwezakhiwo ezithile edolobheni. Sisekuwo umlando wase workshop “Victorian Railway Station”. Lendawo manje isihluke kakhulu kunesikhathi eyakhiwa ngaso. Okokuqala nje … Read more

UMaskandi

Umculo kaMaskandi udumile futhi uthandwa kakhulu eNingizimu Afrika, ikakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lo mculo unomlando omkhulu ekungcebelekeni, ekuxoxeni ngezinto ezithinta abantu, kanti nokuqhuba usikompilo lwabantu base-Afrika, ikakhulukazi labo besizwe samaZulu. Zithanda ukubaningana izikhondlakhondla zomculo ezihleli endaweni ephakeme yomlando waseNingizimu Afrika wezobuciko ezazicula wona lo mculo kaMaskandi. Lapha kubalwa oBhekumuzi Luthuli, oMfaz’Omnyama noBusi Mhlongo. Izindaba ezimnandi ukuthi … Read more