Izingqalabutho zaMaskandi

Kuzoshunq’ uthuli siyibhikla kule mpelasonto mhlaka 25 Septemba e-The Playhouse Company eThekwini. Izingqalabutho Maskandi Concert izobe ibophele izinkakha ezizobe zisina zidedelana  zenza ezidume ngazo. Le concert ezobe ibophele izingqalabutho zamaskandi njengegama layo kuzobe kukhona omakade bebona  singabala uPhuzekhemisi,  Madala Kunene, Thwalofu, Bheki Khoza, Nkunz’ Emdaka kanye nabanye. Kulindeleke amanoni ezingoma alezi zinkakha. Uma ucabanga ezingasoze … Read more

UZibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu

UZibokwakhe Johnstone Mnyandu, owaziwa ngelika Phuzekhemisi wazalwa ngo-30 Novemba 1962, waziwa kabanzi njengenkosi yohlobo lomculo womdabu, umaskandi. Ngezingoma ezikhuluma ngempilo yendoda, usizi lwayo, amaphupho ayo, umculo kamaskandi akumangazi ukuthi ubizwe ‘ngeZulu Blues‘. Uhlukaniswe ngesitayela esikhethiwe sesigingci nezinkondlo zesiZulu ezikhulunywa ngokushesha, umculo kamaskandi uhlukile eNingizimu Afrika. Kepha lokho akusho ukuthi ayaziswa umhlaba wonke. UPhuzekhemisi udlalele izethameli … Read more

Zibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu

Zibokwakhe Johnstone Mnyandu, known as Phuzekhemisi, born on 30 November 1962, is widely acknowledged as the king of the indigenous music genre, maskandi. With songs that tell the story of a man’s life, his woes, his dreams, maskandi music has not surprisingly been dubbed the ‘Zulu Blues‘. Distinguished by its picked guitar style and rapidly … Read more

Gcwalisa Mabhida

Kulenyanga ka Nhlolanja indaba esematheni yindaba yase Moses Mabhida, lapho insizwa yakwa Mpungose ebizwa ngo Khuzani izobe ibambe inqophamlando womcimbi obizwa ngokuthi “Gcwalisa iMabhida” la okuzobe kukhona izinqwele zamaciko omculo wesintu. Lomcimbi ungundaba mlonyeni ebantwini njengoba kuyisenzo sokuqala lesi ukuthi umculi ka Maskandi ezobe ezama khona ukugcwalisa lenkundla la kuzobe kushiyelana khona amaqhawe alomculo inkundla. … Read more

Amantshontsho (2018)

Inyanga kaZibandlela yinyanga la khona amaciko amaningi omculo wesintu esuke ededela umsebenzi wawo asuke kade ewupheka ewuthulula enzela abalandela abasuke belangalele ngendlela ukuzwa ukudla kwendlebe okuphekwe amaqhawe azo. Kahle kahle nje lenyanya yinyanga la khona thina balandeli bomculo sisuke sidla sinconcosa njengoba kusuke kukhona nemcimbi ethile yesintu, imigubho kanye ke nemidlalo yesintu esahlukahlukene. Lo Zibandlela … Read more

Igama lika Mgqumeni

Uma kukhulunywa ngomculo kaMaskandi akekho ongalazi igama leqhawe uKhulekani “Mgqumeni” Mseleku, obeyinkosi yamaciko kaMaskandi ngaphambi kokuba edlule emhlabeni ngonyaka wezi 2009. Leliqhawe noma selaphangalala kodwa ke lisewundaba mlonyeni kubantu abazifela ngalomculo ngenxa yamagalelo alo, kanti ke okunye okwenza lensizwa ingapheli ematheni ubuqhawe bayo njengoba ithe ngisho isidlulile emhlabeni kodwa imisebenzi yayo yaqhubeka yabonakala njengoba izinsizwa … Read more