UDokotela Sazi Dlamini

UDokotela Sazi Dlamini wazalwa ngo-1966 wenza umatikuletsheni eManzimtoti Zulu Training School, eyayaziwa nge-Adams Mission, ngo-1979. Wafunda eThekwini waphothula iziqu ze-Diploma in Musical Performance yesigingci se-jazz e-University of Natal, eyalandelwa i-Bachelor in Music, egxile kwi-jazz nasezifundweni ze-Jazz ngo-1995, kanye ne-Masters in Ethnomusicology ngo-1997.

Ngo-2008 uDokotela Dlamini wazuza zakhe ze-PhD kwi-Musicology ovwaningweni lwakhe nge-jazz yaseNingizimu Afrika ekudingisweni, nge-thesis yakhe eyayithi “South African Blue Notes: bebop, mbaqanga, apartheid and the exiling of musical imagination” .

UDokotela Sazi Dlamini ungudokotela womculo we-ethno, umqamba umculo ngesitayela esiyingqayizivele samalokishi eNingizimu Afrika, oqhayisa ngezingoma eziningi zase-Afro-emalokishini nase-Afrika, ukukhompoza kanye nokuphefoma, kufaka phakathi nemidanso nemidlalo yaseshashalazini. Ngo-1991 wasungula iqembu iSkokiana, uqophe izingoma eziningi esebenzisa izinsimbi zomdabu zesiNguni ezifana namadilamu, izigubhu nemitshingo, azenzela yena; kanye nezinye izinsimbi zomculo zase-Afrika. Usebenza ngezindlela ezahlukene ubhekene nakho konke ukusenza ngomculo esifundeni, ngokubandakanyeka isikhathi eside ekudidiyelweni komculo wendabuko odumile futhi osemthethweni kuwo wonke amasiko nezinhlobo zomculo. Leli thalente limnikeze ithuba eliyingqayizivele lapho ekhompoza khona imisebenzi efaka amafilimu, amadokhumentari namaphrojekthi ethelevishini ayingxenye yomkhiqizo wakhe wobuciko.

Ukulondolozwa kanye nokukhuthazwa kohlobo lomculo womdabu waKwaZulu Natali ofana nomaskandi, umbaqanga, isicathamiya kanye nomculo wezingane, kanye nemidlalo yeshashalazi nokudansa, ingasaphathwa eyendima ebaluleke kakhulu yeqhaza elidlalwa umculo ekufundeni nasekuguquleni umphakathi kubaluleke kakhulu Dokotela Sazi Dlamini.

Ungucwaningi kwezomculo aphinde afundise i-Music History & Culture eNyuvesi yaKwaZulu-Natali futhi uhamba phambili ekubambeni iqhaza ezinhlelweni zokuqopha nokucubungula izinsizakusebenza zomlando. Uqhakambisa ukuthuthukiswa kokusetshenziswa kobuchwepheshe bemidiya nobuchwepheshe obusha bokulondolozwa nokutholakala kalula kwemininingwane yocwaningo lomculo yangaleso sikhathi neyomlando.