UDokotela Sazi Dlamini

UDokotela Sazi Dlamini wazalwa ngo-1966 wenza umatikuletsheni eManzimtoti Zulu Training School, eyayaziwa nge-Adams Mission, ngo-1979. Wafunda eThekwini waphothula iziqu ze-Diploma in Musical Performance yesigingci se-jazz e-University of Natal, eyalandelwa i-Bachelor in Music, egxile kwi-jazz nasezifundweni ze-Jazz ngo-1995, kanye ne-Masters in Ethnomusicology ngo-1997. Ngo-2008 uDokotela Dlamini wazuza zakhe ze-PhD kwi-Musicology ovwaningweni lwakhe nge-jazz yaseNingizimu Afrika ekudingisweni, … Read more