Umlando Wesonto LaseMaromeni, Enanda

Ngibe nengxoxo noSister Nomathemba Msibi owazalelwa endaweni yase Mnambithi (Ladysmith), owazalwa ngonyaka ka 1956 August 8. Ungixoxele ngomlando wesonto laseMaromeni, eNanda. Isonto laseMaromeni lavulwa ngonyaka ka 1925. Lakhiwa ngama Convent Missionaries ase France. Alakha lelisonto ngoba bethi abantu babehlupheka kakhulu bengakwazi ukuthi bazakhele isonto labo. Nohulumeni wakulelizwe wathi isonto laseMaromeni akasafuni ukuthi lixhaswe ngamazwe angaphandle. … Read more