UDiwali eThekwini

Umsuka AmaHindu aseThekwini aqhube amasiko amaningi kanye nemikhosi evela eNdiya kodwa umgubho obaluleke kakhulu futhi odumile uDiwali noma i-Deepavali Diwali igujwa ngamaHindu aseThekwini minyaka yonke futhi ibizwa ngokuthi umkhosi wamalambu. Kuqhunyiswa iziqhumane esibhakabhakeni futhi ugujwa usuku noma ezimbili. Isizathu sikaDiwali Kunezinganekwane eziningi zokuthi kungani sigubha iDiwali kepha ingqikithi eyinhloko ukunqoba okubi. Inganekwane edume kakhulu ukubuya … Read more

Ukubongelwa ngokuGreda

Ukuthola iziqu zemfundo ephakeme kuyinto evame ukuthakaselwa nokujatshulelwa kakhulu ilabo abesuke benikezwa iziqu ngokusemthethweni nemindeni yabo. Ukujabula kakhulu kunomsuka ekuqondeni izivunguvungu eziningi abafundi ababhekana nazo endleleni yabo yokulanda iziqu zemfundo. Imindeni eminingi-ke iyaye ihlele imicimbi egubha umsebenzi walowo osuke esethole iziqu zemfundo ephakeme. Lapha kulendatshana sishicilele i-video ekhombisa imbongi uNksz. Nonhle Mkhize ebongela uNksz. Nokwanda … Read more

IFestival yeZakifo izoshisa izikhotha eThekwini

Kuzoshisa izikhotha ubumnandi eThekwini kusukela mhlaka 25 kuya ku-27 May 2018 emcimbini womculo odumile iZakifo Music Festival ozobe ukuleli dolobha ihlandla lesine. Lo mcimbi uhlelelwe ukwenzeka eBAT Centre, eViews at Twenty5,  naseBlue Lagoon Beach okuyizindawo ezaziwa kakhulu eThekwini. Lo mcimbi uzovula ngekhonsathi yokuqoqela imali iNelson Mandela Foundation eBAT Centre lapho khona umculi odumile wakuleli uSipho … Read more

Induna yezinsizwa nenduna yamacala

Kusekhona izindawo eziphethwe amakhosi. Amakhosi anezindlela zokuphatha noma zokulawula noma ngabe indawo inkulu kangakanani. Kukhona abalekelela inkosi ekwenzeni lomsebenzi ekuthiwa izinduna, kukhona induna yezinsizwa kanye nenduna yamacala. Kubekhona nephoyisa lenkosi nezikhonzi zenkosi. Umuntu okhethelwa ukuba induna kuba umuntu onobuhlakani, nobugagu, nobuciko ekwenzeni izinto obahloniphayo abanye abantu. Lomuntu ukhethwa abanye ukuthi unalezimpawu. Inkosi yalesosizwe iye ithembe … Read more

Indaba

An indaba is an important conference held by the izinduna (chief’s principal men) of the Zulu people of South Africa. Such indaba’s may include only the izinduna of a particular community or may be held with representatives of other communities. The term comes from a Zulu language word, meaning “business” or “matter.” Current usage The … Read more