Umlando waseMkhumbane

I-Cator Manor indawo eyakhele idolobha laseThekwini yayibizwa ngoMkhumbane. Lendawo iseduze nesibhedlela Inkosi Albert Luthuli. UMkhumbane wawukhona ngeminyaka yawo 1949 ngesikhathi sempi yabantu abamnyama namaNdiya. Ngaleyominyaka lendawo yayinezakhiwo eziyimijondolo eminingi kwakuyikaduka emini. Kwakuhlala kakhulu abantu ababesebenza ezindaweni ezakhele iTheku. Ngaleyominyaka yayingekho imigwaqo kwakusetshenziswa imizila nezindlela zesintu, nenhlanzeko yayingekho wawungafunga ukuthi kwakuhlala izingulube ngenxa yokungcola. Izindlu zangasese … Read more

List of Durban suburbs

This is a list of suburbs of the City of Durban, South Africa: Contents 1 Central 2 Northern 3 Western 4 Semi Southern 5 Southern 6 Satellites Central Asherville The Berea The Bluff Cato Manor Glenwood Greyville Mayville Morningside Newlands Overport Puntans Hill Springfield Sydenham Yellowwood Park Northern Durban North La-Lucia Mount Edgecombe Phoenix Umdloti … Read more