Umlando Wokuhweba KwamaNdiya eThekwini

Okuqukethwe Ukusebenzisana Ngemuva kokuthi iNatal ixhunywe njengeBrithani Colony ngo-1843, abamhlophe babefuna umkhiqizo ongaphendulwa ube yinzuzo yezohwebo. U-Edmund Morewood waqala ukuzama ukutshala umoba, futhi kungekudala waqala ukukhiqiza isivuno esaba yimpumelelo. UMorewood wakha isigayo sikashukela ngo-1850 futhi waqala ukunweba amasimu akhe omoba. Kwabonakala isidingo sabasebenzi abaningi sokulima amasimu kamoba, kwathi emhlanganweni womphakathi ngo-Okthoba 1851 eThekwini kwabhekwa ukuthi … Read more

History of Indian Trading in Durban

Contents Indenture Fishing Market gardens Victoria Street Indian Market Indenture After Natal was annexed as a British Colony in 1843, the white settlers were looking for a product that could be turned into commercial profit. Edmund Morewood started experimenting with sugar cane cultivation, and soon started producing successful yields. Morewood erected a sugar mill in … Read more