Sipheka isitambu

Isikhathi sikakhisimusi isikhathi sokuba ndawonye nizithokozise. Abantu abaningi basuke bevalile emsebenzini benchitha nisikhathi nemindeni kanye nabangani kuphekwa, kuphuzwe, kudliwe amakhekhe kakhisimisi (baker’s choice assorted biscuits) kubemnandi. Kodwa ke akuwona wonke umuntu ozokwazi ukuba nomndeni wakhe ngesikhathi sikakhisimuzi. Njengoba bezobe begodukile besemakhaya abanye bevakashele izindawo zokungcebeleka. Kubalulekile ukudla kamnandi noma uhleli wedwa nje. Kulokhisimusi sizopheka isitambu … Read more

UBafana Phillip Zwane

UBafana Phillip Zwane wazalwa ngo-1928, e-Ashburton, wajoyina Umsakazo wesiZulu (Ukhozi FM) (njengoba wawaziwa kanjalo kudala) ngo-1960. UZwane ube ngowokuqala abamnyama, onguMzulu ukuba umsakazi wezemidlalo ukusakaza imicimbi efana ne-JulY Handicap, Gold Cup, Metropolitan Boxing, Comrades Marathon ne-Rapport Cycle Tour. Usebenzise imoto yesiteshi ukusakaza, njengoba bezinganele izinsiza zokuthola isitudiyo esifanele. Yize esethathe umhlalaphansi kusukela ngo-1991, waze washona … Read more

UMuzomusha Lameck Chamane

USpensei Muzomusha Lameck Chamane wazalelwa eThekwini ngo-1941. UChamane waqala ukuqeqesha ikarati ngo-1966 eneminyaka engu-25 ubudala, wayengenakho konke ukuthembela ekusetshenzisweni kwezikhali ezinobudlova ukuzivikela futhi wabona ukuthi kungenzeka ukuthi ubuciko buzosiza umphakathi wakhe. Ngo-1968, waqala ukuqeqeshwa ngaphansi kukaMnumzane L. T. Zungu. Ngesikhathi uZungu esungula i-School of Karate Kwa-Mashu, uChamane wavele waqokwa njengomsizi wakhe. Ngemuva kokuthola ibhande elinsundu … Read more

Indoni cultural Festival 2021

Sezihubela sakusha impela manje ngomcimbi wonobuhle obizwa ngokuthi Indoni Festival la izintombi kanye nezinsizwa ngokuhlukana ezisuke zidlana khona zigabiselana ngobuhle nangobuhle bemvunulo yazo. Ngonyaka ophelile lomcimbi wozime wesintu waphazimiseka ngesimo sezempilo ezweni kanti ke kulonyaka lomcimbu ubuye ngezinkani inkosimpela. Kanti ke nesasasa liningi kakhulu kulokhu ngoba izintombi nezinsizwa kanye nabo abahleli bami ngomumo bavivile. Indoni … Read more

Amadoda neVaccination

Njengoba sifike sagalela nje lesifo sokahuvethe (Coronavirus/ COVID-19 ) mningi imbono futhi yehlukene eyokuthi silashwa kanjani nokuthi ikuphi kahle kahle okungasiza ukunqanda lesifo okukhalwa ngaso umhlaba wonke. Kanti njengoba sekukhona nohlobo lokugoma olubizwa nge-vaccination, kuningi kakhulu futhi ngalo ukwehlukana kwemibono ngoba okunye kuhambisana nezinkolo. Nakho ukungacaci kahle ukuthi imiphi imiphumela ngokujovela ukuvikela ukhuvethe njengoba phela … Read more

Ezokuncebeleka emabhishi eTheku

ITheku ingenye yezindawo ezihamba phambili kwezokuncebeleka esifundazweni sakwaZulu Natali. Amabhishi avakashelwa kakhulu ngesikhathi sokuphela konyaka. Ngenxa yemigomo yeCovid 19 nokungahlazeki kwamanzi amabhisi ake avalwa izihlandla eziningi kusukela ngonyaka owendlule kuze kube yilonyaka. Inkinga yokungahlanzeki kwamanzi kubukeka ingakaxazululeki. Uzokhumbula ukuthi kuke kwanenkinga nokungcola kolwandle ngemuva kokusha kwenkampani i-United Phosphorus Limited (UPL) ngoJulayi kwangena amakhemikhali olwandle. Kamumva … Read more