Ubuhle nemakeup

Ukuzithanda nokuzipopothatha yinto eyaqala kudala. Esikhathini samanje ukuzilungisa nokufakwa kwemakeup sekuhamba phambili ngendlela eyisimanga. I-makeup yenzelwe ukushintsha noma ukwengeza indlela obukeka ngayo. Imakeup isiyingxenye yempilo esemgagathweni kakhulu kubantu besifazane nabanye besilisa. Indlela ethandwa ngayo abanye abantu abasakwazi ukuhlala ngaphandle kwayo. Kwezokuxhumana ( Facebook, Instagram and Twitter) baningi abantu abatshengisa noma abafundisa izindlela ezahlukene zokufaka imakeup. … Read more

Siyakwamukela olimini lwesiZulu!

Sawubona! Lokho ukubingelela ngesiZulu,¬†isifundo sethu esisha solimu, siyakwamukela emndenini wesiZulu wakwa Duolingo. IsiZulu ingxenye yomndeni wethu obalulekile: Umndeni wolimu! Funda ukuze ufundiseke ngemindeni yolimu kanye nokwenza ulimu lwesiZulu lwehluke kwezinye izilimu! Ingabe khona yini umndeni wolimu? Indlela efanayo abantu ababa nayo nezihlobo zemindeni eseduzane nekude, izilimu ziyahlobana zisuka kukhokho oyedwa ongumsunguli wazo. Isibonelo nje umndeni … Read more

UKenneth Bhengu

UKenneth Bhengu wazalwa ngonyaka ka-1916’wakhulela eNdwendwe Mission Station, ngaseThekwini eNatali. Imfundo yababanga aphezulu wayenza e-Taylor Street Secondary School (eThekwini) ngemuva kwalapho wayoqeqeshelwa ukuba nguthisha e-Nuttal Training Institute eMgungundlovu. UKenneth Bhengu, owaziwa ngokuthi i- ‘sage of Ndwendwe’, wayehlala e-Cato Manor lapho abeka khona amanoveli akhe amathathu, onke athinta abalingiswa abahlala khona. Ubuye wasebenza njengomlimi engadini e-Morningside, … Read more

Iresiphi ye-Indian Meatballs kanye neChutney

Okuqukethwe Iresiphi ye-Indian Meatballs kanye neChutney Izithako zeKebabs Indlela ye-kebab Ukulungiselela i-chutney yetamatisi Iresiphi ye-Indian Meatballs kanye neChutney Ama-Meatballs ngokuvamile aziwa ngokuthi amaKebabs phakathi kwamaNdiya aseNingizimu Afrika. I-kebab chutney iwukudla okusheshayo okuthandwayo okuphakelwa ku-roti roll noma nelayisi ezindaweni eziningi zokudlela zokudla zamaNdiya zaseThekwini. Ama-kebabs angenziwa futhi nge-soya mince ukubhekela abangayidli inyama. Zilungiselelwe ngezinongo eziningi, okwenza … Read more

Gift of the Givers

The South African non-profit civil society sector plays a significant role in helping the South African government fulfill its constitutional mandate. The Gift of the givers is one organisation that has been influential and active in many disaster stricken areas, both locally and abroad, but The Gift of the Givers is more than just a … Read more

Usiko

Usiko Njengama-Afrika sikholelwa emadlozini kodwa hhayi sonke. Ukukholelwa emadlozini ukukholelwa kumuntu noma kubantu asebashona kudala. Abanye abantu bashintsha izinkolelo zabo ngenxa yobuKristu, abanye bakholelwa emadlozini. Kudala bonke abantu abansundu babekholelwa emadlozini manje njengoba kunale nkolelo eyaqalwa ngabantu abamhlophe abakholelwa ekuthiwa ubuKrestu. Njengomuntu omnyama kumele ukholelwe esikweni lakho, ukholwe emadlozini, ukholwe ngabantu abafa kudala. Abamnyama kumele … Read more