UDokotela Sazi Dlamini

UDokotela Sazi Dlamini wazalwa ngo-1966 wenza umatikuletsheni eManzimtoti Zulu Training School, eyayaziwa nge-Adams Mission, ngo-1979. Wafunda eThekwini waphothula iziqu ze-Diploma in Musical Performance yesigingci se-jazz e-University of Natal, eyalandelwa i-Bachelor in Music, egxile kwi-jazz nasezifundweni ze-Jazz ngo-1995, kanye ne-Masters in Ethnomusicology ngo-1997. Ngo-2008 uDokotela Dlamini wazuza zakhe ze-PhD kwi-Musicology ovwaningweni lwakhe nge-jazz yaseNingizimu Afrika ekudingisweni, … Read more

Tich Smith

Tich Smith was born in 1951 and grew up in a white middle class home in Johannesburg and educated at St Stithian’s College and King Edward VII High School. He went to university in Pietermaritzburg. Smith was a talented sportsman. He played rugby for Natal at the age of 19 and cricket for Natal and … Read more

Orisho baseThekwini: Durban Rickshaws

Amadoda orisho baseThekwini yinto ejwayelekile eGolden Mile, egqoke ezimibalabala zobuhlalu noma ezithungiwe ngesandla nezimpondo emakhanda. Baphinde babe ngabantu abanamandla nabaqinile. Bavuka ngo-5:00 ekuseni izinsuku eziyisikhombisa ngeviki futhi basebenza kuze kube ngu-17:00 ntambama, bethutha izivakashi, izingane kanye nezindawo ezithile ngezikhathi zabo ezinqoleni zabo ezihlotshiswe ngamehlo, ezinamandla. Kuyacaca ukuthi bayaziqhenya kakhulu ngomsebenzi wabo. Futhi abasilo uhlobo olukhonondayo, … Read more

UPius Langa

Wazalelwa e-Bushbuckridge, eNingizimu Afrika ngomhlaka 25 Mashi 1939, uPius Nkonzo Langa, ongowesibili ezinganeni eziyisikhombisa kubazali bakhe, waqeda imfundo yakhe yamabanga aphakeme ngokwenza izifundo eNyuvesi ezimele wabe esethola iziqu ze-B Iuris ne-LL B (ngo-1973 nango-1976 ngokulandelana) ngokufunda ngeposi e-University of South Africa. Impilo yakhe yokusebenza yaqala ngonyaka ka-1957 embonini yamahembe; phakathi kuka-1960 kuze kube ngu-1977, wasebenza … Read more

IBunny Chow

Idolobha laseThekwini idolobha ilehlobe kakhulu ngezizwe ezahlukene kanye namasiko azo. Kahle kahle nje singasho nje ukuthi indawo yaseThekwini ingenye yezindawo zokuvakashelwa uma ungumuntu othanda izinto nokufunda ngezinye izinhlanga kanye nendlela eziphila ngayo. Uma ukuleli dolobha singasho nje ukuthi indawo enhle kakhulu uma ungumuntu othanda ukudla nokwazi ngokuhla okuhlukile kwezinhlanga ezihlukene. Abohlanga lwaseNdiya banezinhlobonhlobo zokudla kwabo … Read more

Luselude ukhalo nge “Decolonization” yezilimu zabomdabu

Kubukeka sengathi impi engenamkhawulo lena yokulwela ukuthi izilimu zakithi zomdabu zihlonishwe nazo zibekwe kwizinga ezikulona. Ingaphezulu kwamashumi amabili nesikhombisa iminyaka abamnyama kuthiwa bakhululeka eNingizimu Afrika kepha kuncane kakhulu okutshengisa ngampela ukuthi sikhululekile. Kwezomnonto namanje indlu ibulawa inkemane awukho umehluko otheni, ngisho kwizinqumo ezinkulu nezincane abomdabu basele emumva njengezinqa impela. Uma kukhulunywa nangezinto ezithinta amalungelo abantu … Read more