USolwazi Philda Nomusa Nzimande

USolwazi Philda Nomusa Nzimande (ozalwa uNdlovu) uzalelwe eNtukuso e-Camperdown, KwaZulu-Natal, lapho athola khona imfundo yamabanga aphansi. Ngo-1961 waqeqeshelwa ukuba ngumhlengikazi jikelele nanjengombelethisi ngo-1963 esibhedlela i-McCord, eThekwini. Eminyakeni eyishumi nantathu kamuva, ngo-1976, uNomsa Nzimande wasungula ikolishi labahlengikazi. Waqhubekisela phambili izifundo zakhe emkhakheni wesayensi yobuhlengikazi futhi wathola iziqu ezinhlanu, kubalwa neziqu zokuqala ze-Masters ezanikezwa umhlengikazi omnyama waseNingizimu … Read more

Thokozani “Gxaba Lembadada” Nene

Dr Thokozani Mandlenkosi Ernest Nene, known as “Gxaba Lembadada”, was born at KwaHlabisa, on the North Coast of KwaZulu-Natal on 19 September 1944 and moved to Chesterville in Durban. Dr Nene attended the Eshowe Government School, where he matriculated in 1965. He went on to study at the University of Zululand, Ongoye, where he obtained … Read more

Usuku Lolimi Lwebele Lwamazwe Ngamazwe

Ngomhlaka 21 Februwari 1952 abafundi baseNyuvesi yaseDhaka bashaya indiva ukuvinjelwa kwemibhikisho yezombusazwe bangena emigwaqweni ukuze balwele ukukungagunyazwa kolimi lwesiBengali njengolimi olusemthethweni e-Bangladesh. Babefuna ukuthi ulimi lwabo lusetshenziswe ezindabeni zikahulumeni najengendlela yokufundisa. Umbhikisho wawunodlame amaphoyisa athatha izinyathelo kwaholela ekutheni kushone inqwaba yabafundi abebebhikisha. Eminyakeni ngamashumi amabili nge-1976 Soweto Uprising amakhulu ezingane ebulawa ezandleni zamaphoyisa. Usuku Lolimi … Read more

UWelcome Themba Msomi

Umbhali, umqondisi kanye nomdidiyeli womdanso, owazalelwa e-Chesterville, eThekwini ngo-1943. U-Welcome Themba Msomi waqala ukubhala eneminyaka engu-15. Wasungula iZulu Dance Theatre and Music, eyasungulwa ngo-1965 eThekwini, eNingizimu Afrika. Ngo-1979 uMsomi wasungula ukunwetshwa kwe-Theatre  in New York City. Imisebenzi yakhe eminingi ifaka phakathi i- “Mntanami Nomhlangano mntanami”, “Qondeni”, “Charrie Ntimbane”, imidlalo eyenziwa eNingizimu Afrika naseSwazini; “Phezulu”, umculo … Read more

UNaledi Pandor

UNaledi Pandor wazalwa ngomhlaka-7 Disemba 1953, eThekwini wakhulela emndenini ofundile njengoba ubaba wakhe kwakunguJoe Matthews kanti umkhulu wakhe kwakunguZ.K. UMatthews. Umndeni wakhe washiya iNingizimu Afrika waya ekudingisweni ngo-1961, okokuqala eLesotho naseZambia, ngaphambi kokuzinza eNgilandi. Ngaphambi kokuba aqede isikole, baphinde bathuthela eBotswana, lapho aqeda khona unyaka wakhe wokugcina wama-O Levels. Ngenkathi eseBotswana, uNaledi waphothula iziqu zobungcweti … Read more

Ukufuduka Komndeni wamaQadi

Umndeni wamaQadi uyingxenye yoMbuso wamaZulu. Ngemuva kokubulawa kweNkosi uShaka baba ngabesibili ohlwini, ngakho bathuthela eS’bubulungu eNyakatho yeTheku, KwaZulu Natali. Imvelaphi nokufuduka kwabo UMzinyathi, yindawo lapho leli qembu labantu lihlala khona ngemuva kokubaleka endaweni yalo yokuqala. Lesi sizwe sasinethalente kakhulu futhi sinombono wobuchwepheshe uma kukhulunywa ngokuhlelela izimpi, lokho kwakudale ukuxhumana okukhulu phakathi kwabo neNkosi uShaka. Ababulali … Read more