Teddyboy Welcome Buthelezi

Durban Living Legend – Teddyboy Welcome Buthelezi Teddyboy Buthelezi was born in November 23 1953, in Glebelands, South of Durban. Buthelezi started his career in tennis coaching in early 1980s. Due to apartheid laws he could not be admitted to any Tennis Academy because of his colour. His passion for the game, inspired him to … Read more

UMark Tovey

U-Mark Tovey wazalelwa ePitoli ngomhlaka-7 kuNhlaba 1955. Wayefunda e-Northlands Primary nase-Northlands Secondary, enyakatho yeTheku. Uthando lwakhe lwebhola lwaqala esemncane. Udlale ibhola elisezingeni eliphansi e-Durban City, emele ikilabhu emazingeni angaphansi kuka-10, 12 no-14. Ngo-1971 u-Mark Tovey waphenduka ubungcweti ngokusayina kwi-Durban United, eneminyaka engu-16. Ngo-1973, u-Mark wasayina i-Durban City. Udlale amasizini ayisithupha kule kilabhu, wawina iligi nenkomishi … Read more

Vuvuzela, South African Soccer Instrument

According to researchers this instrument was founded by the ‘Shembe’, the Nazareth Baptist Church. Most followers are based in KwaZulu-Natal (Durban). Recently, it had raised questions of ownership, as there is another company Masincedane Sport which oppose the Shembe’s. The Shembe’s calls it “imbomu”. They say they copied the design from a trumpet which is … Read more

Umlando Wesibongo sakwaMabhida

UMabhida wayezalwa kwaMkhize. Kwakunensizwa yakwaMkhize egama linguDlebe. Yayakhe umuzi wayo eNgomankulu. Kodwa wenza okungajwayelekile okwayiholela ekutheni igcine isithole isibongo esisha. UMadlebe waganwa intombi yakwaMkhize naye enguMkhize, lokho kwamenza wangabamuhle ozalweni nasemphakathini. Lokhu kwenza ukuthi bamkhuze bethi, “Ayikhona Mkhize usubhide ekhaya.” Waqala kanjalo ukuba uMabhida. UMadlebe wazala umfana wamqamba igama wathi uStimela, okuwuyena uMabhida wesibili. Kuthiwa … Read more

Ukuzingela

Ukuzingela kuwumdlalo njengeminye imidlalo ongabala kuyo imidlalo kanobhutshuzwayo, indlamu kanye neminye eyenza abantu bahlale bethokozile. Lomdlalo nawo uyabagwema abantu ekwenzeni izinto ezingalungile njengokuzinikela ekusebenziseni izidakamizwa kanye nasebugebengwini. Abantu abazingelayo babizwa ngokuthi amaphisi bazingela izinhlobonhlobo zezinyamazane kanti iningi lazo zitholakala emahlathini kanye nasezimobeni. Labo abasuke beyozingela baba amaqembu ahlukahlukene ukwenzela ukuthi uma iqembu ebelihamba phambili lihlulekile … Read more

Shaun Pollock

With a father like Peter Pollock, a veteran bowler for South Africa, and an uncle like Graeme Pollock – who holds the second highest Test batting average in history – it’s no wonder that Shaun Pollock has excelled as a sportsman. “I’ve been playing cricket for as long as I can remember,” he said, according … Read more