UJoel “Fire” Faya

Isihlabani sebhola esizalwa ethekwini uJoel “Fire” Faya kwaba igama laso elidumile kulo mkhakha. Waduma ngesikhathi esadlalela AmaZulu Football Club phakathi kuka-1978 no-1992. Igama lakhe langempela nguJoel Mfanafuthi Fire futhi isibongo sakhe asidumile esizweni sakwaZulu kodwa uJoel ukusho ngokuziqhenya ukuthi umama wakhe ungowokudabuka KwaMaphumulo noyise wase-Endwedwe. Wayekusho kugcwale umlomo athi, “Mina nginguMadlanduna okusho ukuthi ngiyisihlobo sakwaLuthuli.” … Read more

Amaklabhu okuqala ebhola eThekwini

Amaklabhu okuQala ebhola lezinyawo eThekwini asungulwa ekuqaleni kwama-1880’s kwathi ngo-1886 amaqembu amane ebhola laseNdiya ayesekhona. Ngo-1903 kwasungulwa iSouth African Indian Football Association. Ngenkathi abasebenzi base-Afrika bekhula, kanjalo nebhola lezinyawo ezindaweni zase-Afrika, kanye nangaphakathi kubantu base-Afrika ezikoleni zabo ezihamba phambili (ikakhulukazi ezizimishini). Phakathi kwamaqembu okuqala ase-Afrika kubalwa iWild Zebras e-Ohlange Institute, iShooting Stars e-Adams College kanye … Read more

UMark Tovey

U-Mark Tovey wazalelwa ePitoli ngomhlaka-7 kuNhlaba 1955. Wayefunda e-Northlands Primary nase-Northlands Secondary, enyakatho yeTheku. Uthando lwakhe lwebhola lwaqala esemncane. Udlale ibhola elisezingeni eliphansi e-Durban City, emele ikilabhu emazingeni angaphansi kuka-10, 12 no-14. Ngo-1971 u-Mark Tovey waphenduka ubungcweti ngokusayina kwi-Durban United, eneminyaka engu-16. Ngo-1973, u-Mark wasayina i-Durban City. Udlale amasizini ayisithupha kule kilabhu, wawina iligi nenkomishi … Read more

Vuvuzela, South African Soccer Instrument

According to researchers this instrument was founded by the ‘Shembe’, the Nazareth Baptist Church. Most followers are based in KwaZulu-Natal (Durban). Recently, it had raised questions of ownership, as there is another company Masincedane Sport which oppose the Shembe’s. The Shembe’s calls it “imbomu”. They say they copied the design from a trumpet which is … Read more

Umlando Wesibongo sakwaMabhida

UMabhida wayezalwa kwaMkhize. Kwakunensizwa yakwaMkhize egama linguDlebe. Yayakhe umuzi wayo eNgomankulu. Kodwa wenza okungajwayelekile okwayiholela ekutheni igcine isithole isibongo esisha. UMadlebe waganwa intombi yakwaMkhize naye enguMkhize, lokho kwamenza wangabamuhle ozalweni nasemphakathini. Lokhu kwenza ukuthi bamkhuze bethi, “Ayikhona Mkhize usubhide ekhaya.” Waqala kanjalo ukuba uMabhida. UMadlebe wazala umfana wamqamba igama wathi uStimela, okuwuyena uMabhida wesibili. Kuthiwa … Read more