Izigaba Zamakhosazane

Amakhosazane yizintombi zaseKuphakameni (Shembe)ezizigcinile ubuntombi bazo. Inkosazane iqala ukuba yinkosazane isencane lapho isuke isabizwa ngeSheshakungena futhi ingakathombi. Kunemikhosi yamakhosazane engahanjwa yiSheshakungena okuwumkhosi waseNkatheni nomkhosi waseZibukweni. Yomibili lemikhosi ihanjwa amakhosazane asemadala noma asethombile. Imikhosi yamakhosazane Umkhosi waseNkatheni uba njalo mhla ziyisikhombisa kuNtulikazi eBuhleni. Izintombi ziyahamba ziye eNtanda okuyindawo ekudebuduze naseBuhleni, leyondawo yanikezelwa kuMqali wendlela okungumholi wokuqala … Read more

Isaiah Shembe and the Nazareth Baptist Church – Memories from Inanda

Contents1 Birth of Isaiah Shembe2 Birth of the Shembe Reilgion and Church3 Shembe the Prophet4 Ekuphakameni Church5 Annual Pilgrimage6 Shembe Family and Successive Leaders7 Ximba with Mwelela Cele8 Sources Birth of Isaiah ShembeThe Nazareth Baptist Church, also called the Shembe Church (iBandla lamaNazaretha) and the oldest African indigenous Church in South Africa, was founded by … Read more

Imvunulo Yezintombi ZaseNazaretha

Ubuhle bezintombi zasaNazaretha Imvunulo yezintombi zaseKuphakameni ihlukile kuneyomama nabantu besilisa. Imvunulo yezintombi yakhiwe ngobuhlalo bensimbi obucwebezelayo futhi obunemibala ehlukahlukene. Intombi igqoka kanje Intombi esanda kukhula ivunula kuTubhane. Isiketi esibomvu esinamaplinti. Umbhamba wasemabeleni onesibebe sakhona. Umbhamba wasesiswini . Umbhamba wasesinqeni ophethwe ngobhidli ezansi. Izincu ezinemibala emithathu, obomvu, oluhlaza nophuzi. Inebe eyakhiwe ngemibala ehlukahlukene. Izigqizo zasezingalweni. Ubusengi enzansi … Read more

Moving with the Times

Ask anyone in South Africa if they’re aware of the problems with rhinos being poached, and you’re likely to get an emphatic ‘yes’, but question the same people about leopards, and you’ll probably get more of a non-committal answer. While these cats aren’t being targeted at the same rate as rhinos, they are unfortunately in … Read more

Nazareth Temples

Nazareth Baptist Church (Shembe) have temples where people gather to worship and pray. Their worship day is on Saturday they call it Sabbath. It is also a place where anyone with a problem  can come to deliver it to God in order to be solved. Nazareth temples are built on the mountains, because the King Mvimbeni … Read more

Mzinyathi Falls, Durban – KwaZulu Natal

Mzinyathi Falls is a beautiful place situated at Ebuhleni, Inanda. The waterfall of Mzinyathi is used by Baptist Nazareth Church (Shembe) for their baptism purposes. The waterfall is surrounded by a lot of indigenous trees which date back 100 years, the Fall  is also home to a small Rastafarian community living in a cave. Mzinyathi Falls … Read more