Izimila Zokufika

Izimila noma izihlahla zokufika kuthiwa ezokufika ngoba ezakwamanye amazwe ngaphandle kweNingizimu Afrika. Ezinye kuthiwa zafika nabasuke bevakashele kwamanye amazwe ngokuthi zinamathele ezimpahleni zabo zokugqoka. Kokunye zifika nezinyoni ngokushintsha kwezikhathi zonyaka (ikwindla, ihlobo, ubusika nentwasahlobo). Akudingi ukuthi zitshalwe lapho siwele khona siyazimilela. Lezihlahla zidla kakhulu amanzi futhi uma kukhona okunye okumilile eceleni kwaso kuyafa kumile sona … Read more

Izihlahla zokulapha

Izihlahla ¬†zokulapha UMSUZWANA ¬†umila ehlathini,kuba isihlahla asibisikhulu kodwa kumila kube isidlidli nje. Kulapha isichitho kumuntu, kuyagqunywa ngawo. Uyakukha bese ukuhluba amahlamvu izinduku zakhona uzishiye zodwa mese. The leaves are put in boiling water; the water is then used to steam with.   UMNGANU isihlahla eside simila nomakuphi kakhulu kazi ehlathini, uyasixebula. Isihlahla mese usibilisa. Uyasiphuza … Read more