Izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo eThekwini, kwaZulu Natali

ITheku iBio Diverse City Yethu   UBUWAZI?: ITheku yindawo ethandwa kakhulu izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, okusho ukuthi indawo eneqoqo lezitshalo nezilwane ezisengozini enkulu kunazo zonke emhlabeni. I-Conservation International ichaza i-hotspot njengendawo equkethe okungenani izinhlobo ezingu-1500 zezitshalo ezinemithambo yegazi esilahlekelwe okungenani amaphesenti angu-70 endawo yayo engumsuka. INingizimu Afrika iyizwe lesithathu elinezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ngemuva kweBrazil ne-Indonesia futhi … Read more

Izimila Zokufika

Izimila noma izihlahla zokufika kuthiwa ezokufika ngoba ezakwamanye amazwe ngaphandle kweNingizimu Afrika. Ezinye kuthiwa zafika nabasuke bevakashele kwamanye amazwe ngokuthi zinamathele ezimpahleni zabo zokugqoka. Kokunye zifika nezinyoni ngokushintsha kwezikhathi zonyaka (ikwindla, ihlobo, ubusika nentwasahlobo). Akudingi ukuthi zitshalwe lapho siwele khona siyazimilela. Lezihlahla zidla kakhulu amanzi futhi uma kukhona okunye okumilile eceleni kwaso kuyafa kumile sona … Read more

Biodiversity of Durban, kwaZulu-Natal

Durban Our Bio Diverse City   DID YOU KNOW?: Durban is a biodiversity hotspot, meaning an area that has both the richest and the most threatened collection of plant and animal life on earth. Conservation International defines a hotspot as an area that contains at least 1500 species of vascular plants as endemics (unique to … Read more

NSM’s Inaugural Magqubu Ntombela-Ian Player Lecture

Introduction
The purpose of this annual lecture is to provide a forum for prominent and distinguished speakers who are leaders in the field of biodiversity conservation science and social science to address the general public on the subject of the environment, culture and social cohesion. It honours Magqubu Ntombela and Dr Ian Player – the profound relationship of these two men from different cultures played a significant role in the conservation of South Africa’s biodiversity, initiating amongst others the internationally famous capture and translocation of the white rhino thereby effectively bring this species back from the brink of extinction. This remains one of the most celebrated contributions to conservation in Africa.

This lecture captures the interdependence of man, the landscape and the wild life; and suggests that the healing powers of the wilderness have the power to transform a nation.

Read more