Izihlahla zokulapha

Izihlahla ¬†zokulapha UMSUZWANA ¬†umila ehlathini,kuba isihlahla asibisikhulu kodwa kumila kube isidlidli nje. Kulapha isichitho kumuntu, kuyagqunywa ngawo. Uyakukha bese ukuhluba amahlamvu izinduku zakhona uzishiye zodwa mese. The leaves are put in boiling water; the water is then used to steam with.   UMNGANU isihlahla eside simila nomakuphi kakhulu kazi ehlathini, uyasixebula. Isihlahla mese usibilisa. Uyasiphuza … Read more