Amaklabhu okuqala ebhola eThekwini

Amaklabhu okuQala ebhola lezinyawo eThekwini asungulwa ekuqaleni kwama-1880’s kwathi ngo-1886 amaqembu amane ebhola laseNdiya ayesekhona. Ngo-1903 kwasungulwa iSouth African Indian Football Association. Ngenkathi abasebenzi base-Afrika bekhula, kanjalo nebhola lezinyawo ezindaweni zase-Afrika, kanye nangaphakathi kubantu base-Afrika ezikoleni zabo ezihamba phambili (ikakhulukazi ezizimishini). Phakathi kwamaqembu okuqala ase-Afrika kubalwa iWild Zebras e-Ohlange Institute, iShooting Stars e-Adams College kanye neNatal Cannons e-Inanda Seminary.

Ipolitiki nebhola

Ngo-1910 kwabaunamaqembu ebhola okungenani ayisikhombisa eThekwini namaphethelo. Ngo-1916 basungula iDurban and District Native Football Association (DDNFA), okuyinhlangano yokuqala enkulu yebhola e-Afrika.

UJohn Langalibalele Dube, owathi ngo-1900 wasungula i-Ohlange Institute kwathi ngo-1912 waba nguMongameli wokuqala weSouth African Native National Congress ngaleso sikhathi, oyaziwa nge-African National Congress (ANC), wadlala indima ebalulekile emlandweni wokuqala webhola eNatal. UDube wethule iphephandaba Ilanga Lase Natal ngo-1903 elisekhona kuze kube namuhla. Kusuka onyakeni wokuqala wokushicilelwa Ilanga lihlale lihlanganisa imincintiswano yebhola yasekhaya futhi livame ukubhala nge-Ohlange Wild Zebras FC eyasungulwa ngo-1901.

The Shooting Stars of Adams CollegeUmakhelwane weDube iPhoenix Settlement ngaphandle kweTheku, uMohandas ‘Mahatma’ Gandhi, naye ngokufanayo ukhuthaze ibhola emkhankasweni wakhe ongenalo udlame wokulwa nokucwaswa ngokobuhlanga. UGandhi weza eNingizimu Afrika ngo-1893, wasungula iNatal Indian Congress (NIC) ngonyaka olandelayo. Ngenkathi eseNingizimu Afrika wenza lukhulu osikweni lokumelana ngokuziphatha ngokungabi nabulungiswa ngokobuhlanga. Wayebandakanyeka futhi ezindabeni zaseNdiya futhi lokhu kufaka ibhola. Cishe ngonyaka ka-1913, kungakabiphi ebuyele e-India, wahlela amaqembu amathathu ebhola eNatal. Ubenesithombe asithathiwe kanye nabanye abaholi be-NIC enamaqembu amabili amaNdiya, abizwa nge ‘The Passive Resisters’.

UChief Albert Luthuli, uMongameli-Jikelele we-ANC kusuka ngonyaka ka-1952 kwaze kwaba uyashona ngo-1967 nowathola indondo yeNobel Peace Prize, naye wayebandakanyeke kakhulu ebholeni likanobhutshuzwayo. Njengomholi wezepolitiki kuzwelonke uLuthuli wayedonseleka ikakhulukazi ebholeni njengoba kuletha abantu abaphezulu abafundele ubufundisi base-Afrika kanye nabasebenzi base-Afrika abafudukayo nabangebona abokufika. Encwadini yakhe yomlando – Let My People Go – eyashicilelwa okokuqala ngo-1962, waphawula ukuthi “okungikhange kakhulu njengomdlalo kube yithuba lokuhlangana nazo zonke izinhlobo zabantu, kusukela kwabaphezulu kakhulu kuya kwabaphansi”. Ngaphandle kokubandakanyeka kwakhe kwezepolitiki kuzwelonke nasekuphathweni kwendabuko, uLuthuli wayengumphathi webhola ovelele. Ngemuva kokusebenza iminyaka eminingi njengoNobhala we-Adams College’s Shooting Stars, ngo-1929 waba yiPhini likaMongameli weDurban and District Native Football Association, owokuqala walolu hlobo eNingizimu Afrika. Eminyakeni emithathu kamuva waba neqhaza elikhulu ekuhlanganiseni izinhlangano zaseNatal naseTransvaal ngaphansi kweSouth Africa African Football Association (SAAFA), waba yiPhini likaMengameli wazo.

Imithombo

  • I-Tor Sellstrom. 2010. Football for Liberation and Peace in Africa: South Africa, Algeria and Ivory Coast , in ‘Playing for Peace’ Special Issue, June 2010, ikhasi 6-15.
  • I-Amy Pastan. 2006. Gandhi: a Photographic Story of a Life. London: DK Publishing, 2006, ikhasi. 43.
  • I-Albert Luthuli. 1984. Let My People Go. London: Fontana Books, 1984, ikhasi. 35.

Leave a Comment