Umlando weMenzi High School, Elokishini Umlazi, eThekwini KwaZulu Natali

Okuquketwhe Injongo Inhloso ngqangi Isingeniso Umlando weMenzi High School I-Eminent yothisha eMenzi High Ababefunda khona Kudala Abenza Kahle Empilweni Umlando wababala (schoolgrounds) nababhilidi esikole Umlando wezemidlalo Injongo Ukuthuthukisa abafundi abazokwazi ukubhekana nezinselelo Zempilo (ukuzethemba) futhi bakwazi ukwenza izinqumo ezifanele empilweni. Inhloso ngqangi Ukukhiqiza abafundi abazokwazi ukwenza izinqumo ezifanele ngokwamandla abo ngempilo abazoyiphila.Ukwakha izindlela zokufundisa ezifanele … Read more

Nombuyiselo Mdlalose Family History, Menzi High School

My mother’s family MaMbili was married to Mvesho, Mvesho was Nongidiza’s husband. Nongidiza had a big garden around her home. Mvesho was not working but had many cows, goats, chickens, and pigs. He was looking after his livestock and helping his wife by ploughing mielies, beans, sweet potatoes, amadumbe, potatoes, imifino and pumpkins. They ate Zulu food, … Read more

Nondumiso Zindela – Family History, Menzi High School

My father’s family history Mtwayiza (my grandfather) when he was a boy, he looked after his father’s cows. His father’s name was Shingwane. Because Mtwayiza was looking after the livestock he didn’t go to school. Shingwane had a big field which they use to plant maize, beans, potatoes, sweet potatoes and amadumbe. He also had many cows, … Read more

Yoliswa Danisa – Family History

My name is Yoliswa Danisa, I was born on the 7th of July 1996. My father’s name is Phinda Danisa and my mother’s name is Zibuyile Kweyama. My Father’s Family History My father was born in 1963 at Stanger, KwaDukuza. His father was Sqanduli Sunnyboy Danisa who was married to MaNxele. They had three children namely Phinda, … Read more

Slindile Khuzwayo Family History, Menzi High School

My grandmother Nomalanga and my grandfather Umzikayifani they were married and they were blessed with four children Lungani, Zinhle, Zama (my mom) and Siyabonga. My grandmother’s family lived in rural area of Ngonyameni just outside of Umlazi Township. My grandmother and my grandfather had a vegetable garden, not a small garden but a big garden, … Read more

Sibusiso Mzimela Family History, Menzi High School

On my mother’s side My mother’s grandmother was Rose Mamuthwa. She was born in 1920, she passed away in 1998. She was married to Philemon Zama. They had five children, four boys and one girl. The first born was Ndabayakhe, Grey, Uyintombi, Albert and Sbhedlela Emanuel Zama. Ndabayakhe Zama got married to Miss Mkhize and … Read more