Isaiah Shembe and the Nazareth Baptist Church – Memories from Inanda

Contents 1 Birth of Isaiah Shembe 2 Birth of the Shembe Reilgion and Church 3 Shembe the Prophet 4 Ekuphakameni Church 5 Annual Pilgrimage 6 Shembe Family and Successive Leaders 7 Ximba with Mwelela Cele 8 Sources Birth of Isaiah Shembe The Nazareth Baptist Church, also called the Shembe Church (iBandla lamaNazaretha) and the oldest … Read more

Imvunulo Yezintombi ZaseNazaretha

Ubuhle bezintombi zasaNazaretha Imvunulo yezintombi zaseKuphakameni ihlukile kuneyomama nabantu besilisa. Imvunulo yezintombi yakhiwe ngobuhlalo bensimbi obucwebezelayo futhi obunemibala ehlukahlukene. Intombi igqoka kanje Intombi esanda kukhula ivunula kuTubhane. Isiketi esibomvu esinamaplinti. Umbhamba wasemabeleni onesibebe sakhona. Umbhamba wasesiswini . Umbhamba wasesinqeni ophethwe ngobhidli ezansi. Izincu ezinemibala emithathu, obomvu, oluhlaza nophuzi. Inebe eyakhiwe ngemibala ehlukahlukene. Izigqizo zasezingalweni. Ubusengi enzansi … Read more

Imimoya Yokubona ngokwenkonzo yaseZayoni

Ibandla lamaZayoni ibandla ekade labakhona ezwenikazi lase-Afrika. Lelibandla linabalandeli abaningi abamnyama futhi ekuyibona abakhonza baphinde baccine nemithetho yakhona. UNkosikazi Hlekelaphi Zulu oneminyaka 42 okhulele eKranskop nosehlala eThekwini. UHlekelaphi wafika evakashele ubaba wezingane zakhe kwase kuba ukuhlala kwakhe lapha. UHlekilaphi Zulu ukhonza ebandleni lamaZayoni elibizwa ngokuthi iKhenana usitshele ngemimoya yokubonela kanye nendlela abakhonza ngayo ebandleni labo. … Read more

Durban Living Legend – Rev. Bekizipho Khulekani Dludla

Rev. Bekizipho Khulekani ‘BK’ Dludla was born in Melmoth in 1926, and moved to Durban. Dludla was ordained to Christian ministry in 1955. He was the Chair of Inanda Seminary from 1965-1981. He was the first president of the Soldiers of Christ Movement and together with the late Rev.Wing, formulated the constitution of the U.C.C.S.A. … Read more

Albini Catholic Mission

History of the Albini Catholic Mission in Ntshongweni as related by the late Sister Gertrude Nzama. Contents Albini Church and School Albini Mission Station Road and Transport Albini Pilgrimage Congregation of Mary Immaculate Mediatrix of Grace New School of Albini Health Clinic at Albini Death of Father Wagner New Buildings and Albini High School Improve Convent … Read more

Nazareth Temples

Nazareth Baptist Church (Shembe) have temples where people gather to worship and pray. Their worship day is on Saturday they call it Sabbath. It is also a place where anyone with a problem  can come to deliver it to God in order to be solved. Nazareth temples are built on the mountains, because the King Mvimbeni … Read more