UMfundisi B K Dludla

UMfundisi Bekizipho Khulekani ‘BK’ Dludla wazalelwa eMelmoth ngo-1926, wathuthela eThekwini. UDludla wagcotshelwa inkonzo yobuKrestu ngonyaka we-1955. WayenguSihlalo weNanda Seminary kusuka ngo-1965-1981. Wayengumongameli wokuqala we-Soldiers of Christ Movement futhi kanye noMfu uWing ongasekho, bakha umthethosisekelo we-U.C.C.S.A. Ngesikhathi sobandlululo, uMfu Dludla wayejwayele ukuhlinzeka izishoshovu zezombusazwe futhi ibandla lakhe lalisetshenziswa njengeseli emihlanganweni yezepolitiki. Wayengomunye wamalungu e-South African Council … Read more

Durban Living Legend – Rev. Bekizipho Khulekani Dludla

Rev. Bekizipho Khulekani ‘BK’ Dludla was born in Melmoth in 1926, and moved to Durban. Dludla was ordained to Christian ministry in 1955. He was the Chair of Inanda Seminary from 1965-1981. He was the first president of the Soldiers of Christ Movement and together with the late Rev.Wing, formulated the constitution of the U.C.C.S.A. … Read more