I-25th Time of the Writer

EThekwini kugujwa umkhosi we-25th Time of Writer oqale ngoMsombuluko, mhlaka 14 Mashi, uzovalwa mhlaka 21 Mashi 2022, ngoMsombuluko. Lo mkhosi ugujwa minyaka yonke eCentre for Creative Arts, eNyuvesi yaKwaZulu Natali lapho izinjulabuchopho zababhali zihlangene khona. Kulonyaka ababhali abangaphuzu kuka-100 bazoba ingxenye yalomgubho owethulwa ku-inthanethi okwesithathu ngemuva kokuqala kweCovid 19. Umkhosi kulonyaka ugqugquzelwe (inspired) ingqalabutho eyawina … Read more