URanjith Kally

Ohlonishwa umhlaba wonke, umthwebuli wezithombe waseThekwini, uRanjith Kally, uqophe phansi abantu ababalulekile nemicimbi ethintekayo emzabalazweni wentando yeningi waseNingizimu Afrika. Izithombe zakhe, ezisukela eminyakeni engaphezu kwengu-60, zisinikeza amazwibela ezinxushunxushu zesikhathi esedlule, zezehlakalo ezakha ikusasa lethu. Ikhamera yokuqala kaKally, kwakuyi-Kodak Postcard, eyayithengwe ngo-sixpence nje kuphela, yavusa uthando lokuthwebula izithombe olwamenza washiya umsebenzi wakhe efemini yezicathulo futhi wenza … Read more