I-25th Time of the Writer

EThekwini kugujwa umkhosi we-25th Time of Writer oqale ngoMsombuluko, mhlaka 14 Mashi, uzovalwa mhlaka 21 Mashi 2022, ngoMsombuluko. Lo mkhosi ugujwa minyaka yonke eCentre for Creative Arts, eNyuvesi yaKwaZulu Natali lapho izinjulabuchopho zababhali zihlangene khona. Kulonyaka ababhali abangaphuzu kuka-100 bazoba ingxenye yalomgubho owethulwa ku-inthanethi okwesithathu ngemuva kokuqala kweCovid 19. Umkhosi kulonyaka ugqugquzelwe (inspired) ingqalabutho eyawina … Read more

Isikhathi Samanje Sibiza Inguquko Endleleni Esibhala Ngayo

Kulesonto eledlule, ngike ngavakashela umcimbi obizwa ngokuthi i-“Time of the Writer“. Lo mcimbi, owenzeka njalo ngonyaka eThekwini, ongeminye emikhulukazi eNingizimu Afrika egqugquzela ukufunda nokukhiqiza imibhalo nezincwadi. Umngani wami ebengihambe naye, ukhale ngokuthi cishe bonke abantu abebeveza izincwadi zabo babhala ngesiNgisi. Empeleni akekho noyedwa ambonile obhala ngolimi lwebele lase-Afrika. Umngani wami ube seyaqhubeka wangitshela ukuthi usiko … Read more

Twentieth Time of the Writer

The 20th Time of the Writer festival opened this past Monday at the University of KwaZulu-Natal, and closes this Saturday the 18th March with the launch of the much revered UNodomehlezi KaMenzi¬†by the late¬†Professor Mazisi Kunene. The festival is a wonderful opportunity to meet with some serious names in African literature, as well as learn … Read more

Telling Tales

The Centre for Creative Arts (CCA), based at the University of KwaZulu-Natal, hosts their annual Time of the Writer festival between the 18th and 23rd of March this year. As part of the festival’s programme, the CCA invites high school learners to submit stories to the Schools Short Story Competition. Stories can be written in … Read more

13th TIME OF THE WRITER

International Writers Festival – Durban: 9 to 13 March 2010

The written word will envelop Durban as writers from around South Africa and Africa arrive in Durban for a stimulating week of books, ideas and talk at the 13th Time of the Writer International Writers Festival (9-13 March). The festival, which is hosted by the Centre for Creative Arts (University of KwaZulu- Natal), will feature a diverse gathering of novelists, short story writers, humour writers and political commentators. Within a precarious funding climate the Department of Arts and Culture has provided valued core support to make the production of this year’s Time of the Writer possible and thereby help sustain this important platform which brings literature into the public domain. Time of the Writer will also host a tribute evening to the life, creativity and activism of the late Dennis Brutus as the culmination of a full-day colloquium organised by the Centre for Civil Society (UKZN).